Koncert skupiny Lojzo

175

Púchovský jarmok, ktorý sa konal v sobotu 21. septembra na pešej zóne, mal bohatý program. Ráno jarmok po slávnostných fanfárach otvorila primátorka mesta Katarína Heneková. Púchovský jarmok požehnali katolícky aj evanjelický farár a návštevníkom sa prihovorili hostia z partnerských miest z Hlinska a Starej Pazovy. Potom nad pešiu zónu vzlietli holubice a desiatky farebných balónov. Na jarmoku v rámci charity varili polievky poslanci mestského zastupiteľstva Púchov spolu s hosťami a podpisovala sa aj petícia za obnovenie detskej pohotovosti. Deti si prišli na svoje nielen na divadelnom predstavení Janko a Marienka, ale mali možnosť absolvovať množstvo atrakcií. V kultúrnom programe vystúpili folklórne súbory Púchovček, Lachovček, Holíšan, žiaci základnej umeleckej školy z Púchova a Hlinska a žiaci z CVČ Včielka. Primátorka mesta ocenila 277 najúspešnejších reprezentantov mesta Púchov. Vyvrcholením poobedňajšieho programu bol večerný koncert skupiny Lojzo a bubenícka show.

Foto: Slavomír Flimmel