Krajská klavírna súťaž v Trenčíne

118

Dňa 20. 3. 2024 sa po šiestich rokoch uskutočnila v Trenčíne krajská súťaž v hre na klavíri pre žiakov ZUŠ, na ktorej sa z tej našej púchovskej ZUŠ-ky zúčastnilo spolu 16 žiakov. Celkový počet účastníkov z celého kraja bol vyše 60.

V tejto konkurencii naši žiaci obstáli ako vždy úspešne. Z triedy p. uč. D. Sadloňovej Martin Trnka získal bronzové a jeho sestra Helena strieborné pásmo. Po veľmi peknom výkone tretia z Trnkových Andrea a Anna Ofúkaná získali zlaté pásmo. Žiaci p. uč. M. Olšákovej Renée Pobežalová a Martin Kečkeš získali bronzové pásmo, Paulína Nováková a Simona Mikušová strieborné pásmo a Eliana Šerá zlaté pásmo. Žiaci z triedy p. uč. J. Olšáka sa umiestnili nasledovne: Nina Paliesková bronzové pásmo, Richard Metelka, Sára Jasenovcová, Nella Štrbíková, Matiáš Guzma a Katarína Cekulová strieborné pásmo a po výbornom výkone Mária Špačková zlaté pásmo. Mária získala od poroty aj cenou za mimoriadny výkon.

Žiakom aj učiteľom blahoželáme, ďakujeme za krásnu reprezentáciu a do ďalších súťaží, ktoré ich ešte čakajú prajeme veľa podobných úspechov.

MO