OKNO DO MINULOSTI: Krátky život synagógy

2179

Okno do minulosti je nová pravidelná rubrika Púchovských novín. V rámci nej budeme postupne uverejňovať už zabudnuté dobové fotografie a odhaľovať historické zaujímavosti z dejín mesta Púchov i obcí okresu. Jej prvé vydanie štartujeme spomienkou na už neexistujúcu budovu synagógy, ktorá stála na dnešnej Moyzesovej ulici – pešej zóne, dokiaľ v roku 1988 neskončila pod lyžicami bagrov. Spomínate si na ňu?

Prví židovskí obyvatelia sa v Púchove usadili pravdepodobne na začiatku 18. storočia v časti mesta, ktorá patrila rodine Marczibányiovej. Ako ich poddaní boli neustále atakovaní ostatným obyvateľstvom a preto požiadali o ochranu vtedajšie lednické panstvo. V roku 1776 si púchovskí Židia postavili svoju prvú modlitebňu na Chmelinci. Táto synagóga bola pravdepodobne celá z dreva a bola znakom toho, že židovská komunita tu zapustila korene na dlhšiu dobu. V roku 1787 si mohli v extraviláne mesta zriadiť i svoj cintorín, ktorého zvyšky v súčasnosti nájdete na Hoštinskej ulici pod Lachovcom.

Dom, Moyzesova ulica (z fotodokumentacie pred asanaciou, marec 1988)

Po necelých 100 rokoch od vybudovania modlitebne vypukol v meste ničivý požiar a drevená synagóga do tla zhorela. Židovskí obyvatelia Púchova si zobrali z tejto udalosti ponaučenie a v roku 1868 postavili murovanú novogotickú synagógu za 10 000 zlatých. Na náboženské účely bola využívaná do obdobia Slovenského štátu (1939 – 1945), kedy bola väčšina členov Židovskej náboženskej obce v Púchove deportovaná do koncentračných táborov v okupovanom Poľsku.

Dom, Moyzesova ulica, interier (z fotodokumentacie pred asanaciou, marec 1988)

Hoci synagóga vojnu prežila, náboženskú obec sa už nepodarilo obnoviť. V období socializmu bola využívaná ako sklad i predajňa kobercov a nábytku. Takto si ju pamätajú ešte mnohí Púchovčania. Postupom času začala chátrať, boli odstránené ozdobné vežičky na priečelí, a až v roku 1988 ustúpila „modernej socialistickej výstavbe“. Dnes ju pripomína už iba pamätná tabuľa vsadená do dlažby na pešej zóne, kde synagóga stála.tabula synagóga

Pavol Makyna