Kto podporuje šírenie dezinformácií o výruboch na Lachovci?

584

Už mesiac v Púchove a na sociálnych sieťach rezonuje téma výrubu náletových drevín na súkromnom pozemku na Lachovci.

V posledných dňoch výrub stromov na Facebooku opakovane kritizuje neúspešný kandidát na primátora poslanec Roman Hvizdák. V diskusii pod jeho stanoviskom padajú rôzne obvinenia o počte vyrúbaných stromov, o „zlodejine“ a „namastených vreckách“ zodpovedných činiteľov. Vraj si ľudia zvolili Henekovú, a tak budú mať mesačnú krajinu. Vraj sa na Lachovci postavia nové domy s krásnym výhľadom za nekresťanský zisk. Poslanec Roman Hvizdák sa opýtal: „Dokedy necháme so sebou takto mávať? Ak sa dnes k tomu zodpovedne nepostavíme o pár rokov tu riešime púchovský rozkvet.“ Daniel Uríček 27. apríla uzatvára diskusiu výzvou: „pozavierat háved jednu“.

Namiesto náletových drevín budú na Lachovci vysadené ovocné stromy

Púchovské noviny sa obrátili na konateľa obchodnej spoločnosti roso build s.r.o., ktorá tento pozemok spoluvlastní s nasledovnými otázkami: Bol dodržaný počet stromov povolených vyrúbať podľa povolenia zo dňa 1.3.2019, teda 69 kusov s obvodom kmeňa od 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou? Aký bol dôvod výrubu drevín a čo hovoríte na obvinenia o plánovanej výstavbe rekreačných stavieb alebo bytových domov? Plánujete oplotiť svoj pozemok, alebo ho necháte naďalej prístupný pre púchovskú verejnosť? V písomnej odpovedi konateľ spoločnosti roso build s.r.o. pre Púchovské noviny uviedol:

„Na predmetnom pozemku bolo veľa drevín s obvodom kmeňa menším ako 40 cm meraným vo výške 130 cm od koreňa, ktoré nepotrebovali povolenie k výrubu. Na dreviny s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm máme povolenie od oddelenia životného prostredia MsÚ. Dreviny boli zrezané v termíne, ktorý bol určený povolením.
Pozemok v našom vlastníctve je vedený na katastrálnom úrade ako trvalý trávnatý porast. To znamená, že o tento druh pozemku sa aj musíme tak starať a udržiavať ho ako trvalý trávnatý porast. Doterajší vlastníci tak nerobili, a preto sa dnes môže zdať, že sa rúbal les.
Na pozemku plánujeme výsadbu ovocných stromov, prípadne iných drevín, všetko v súlade s tým, čo nám určuje a dovoľuje druh pozemku, a to je trvalý trávnatý porast. Keďže parcela sa nachádza mimo zastavaného územia mesta, a tým nespadá do územného plánu mesta, nepredpokladáme tam teda ani žiadnu výstavbu, ani ho neplánujeme ohradiť a necháme ho naďalej prístupný verejnosti.“

Poslanec Roman Hvizdák a jeho priaznivci pri svojej snahe obrátiť púchovskú verejnú mienku proti novej primátorke Kataríne Henekovej nechcú akceptovať ani jasné fakty. Pritom ako poslanec vie, že o prípadnej budúcej výstavbe domov na Lachovci, ktorou straší verejnosť, nemá právo rozhodovať primátorka, ale mestské zastupiteľstvo, ktorého je sám členom.

Slavomír Flimmel