Letné investičné akcie mesta

270

Poslanci schválili na tento rok investičné akcie za viac ako 2 milióny eur. V júli začala rekonštrukcia Hurbanovej ulice v Horných Kočkovciach, ktorá zahŕňa okrem novej vozovky aj rekonštrukciu chodníka. Na troch zo štyroch mestských základných školách sa tento rok významne zainvestuje. Najväčšia akcia sa rozbehla na ZŠ Gorazdova, kde minulý mesiac vymenili okná a začalo zatepľovanie všetkých budov. Na ZŠ Komenského nadviazali na minuloročné práce na hlavnej budove a vymenili okná na školskom klube a telocvični. ZŠ s MŠ Slovanská obnovila striešku nad prechodovými chodbami a chystá sa na výmenu okien. Striešky vymenili aj na vstupe do areálu MŠK. Na požiarnej stanici boli zakúpené a nainštalované nové brány. Na viacerých uliciach sa začalo s rekonštrukciou chodníkov a rozširovaním spevnených plôch na parkovanie.