Linka pomoci na odvykanie od fajčenia funguje už 2 roky

256

Dôvera občanov v Poradne pre odvykanie od fajčenia narastá. Mnohí fajčiari ich navštívili po tom, čo kontaktovali odborníkov na Linke pomoci na odvykanie od fajčenia, ktorá je rovnako ako poradne aktivovaná pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

Telefonickú linku na odvykanie od fajčenia vyhľadávajú v priemere 37-roční ľudia. Za dva roky jej fungovania ju kontaktovalo aj 14-ročné dieťa, pričom ide o najmladšieho volajúceho či 78-ročný senior s prívlastkom najstarší volajúci. Odborníci na protifajčiarskej linke prijali celkovo 1.689 opodstatnených hovorov. Po telefonáte s odborníkom sa až 73 percent volajúcich rozhodlo riešiť svoj problém osobne v poradniach na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

„Prestať fajčiť nie je jednoduché, vyžaduje si to pevnú vôľu a neustálu motiváciu. V našich poradniach pracujú odborní pracovníci, ktorí pristupujú ku každému občanovi individuálne a s vysokou vážnosťou. Teší ma, že väčšina volajúcich sa rozhodla neskôr riešiť problém osobne návštevou poradne, pretože dlhodobá závislosť od cigariet spôsobuje vážne až život ohrozujúce zdravotné ťažkosti,“ povedal Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky.

Volajú viac muži než ženy

Linka pomoci na odvykanie od fajčenia (tel. číslo 0908 222 722) i poradne na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva poskytujú fajčiarom aktívnu akútnu pomoc, podchytávajú ľudí vo fáze rozhodovania sa a v abstinenčnej kríze. Linku na odvykanie od fajčenia kontaktovalo počas jej existencie výrazne viac mužov (1.021) ako žien (274), hovor trval v priemere 5 minút. Protifajčiarska linka je prístupná každý pracovný deň od 8.00 h do 15.00 h.

Špecializované poradne pre odvykanie od fajčenia poskytli minulý rok poradenstvo takmer 1.200 občanom, v roku 2016 to bolo takmer 1.050 osôb. Poskytujú individuálne aj skupinové poradenstvo – odborníci v nich hovoria o možnostiach skoncovania s cigaretami, takisto učia trénovať si pevnú vôľu, uskutočňujú vyšetrenia smokerlyzerom či spirometriu, dohliadajú aj na niektoré antropometrické parametre (podiel telesného tuku, BMI, obvodu pása, atď.)

Cigaretový dym obsahuje viac ako 7.000 chemických látok a zlúčenín

Užívanie tabaku je výrazným rizikovým faktorom viacerých zhubných nádorov a úmrtí. Cigaretový dym obsahuje viac ako 7000 chemických látok a zlúčením, z ktorých veľké množstvo sa považuje za dokázané karcinogény. „Epidemiologické štúdie doposiaľ dokázali kauzálny vzťah medzi fajčením tabaku a najmenej 14 rôznymi typmi zhubných nádorov. Okrem zhubných nádorov pľúc je fajčenie zodpovedné i za nádory pažeráka, hrtanu a hlasiviek, dutiny ústnej, obličiek, močového mechúra, pankreasu, žalúdka či krčka maternice. Riziko vzniku zhubných nádorov pľúc sa tiež zvyšuje i u nefajčiarov, ktorí sú vystavení účinkom pasívneho fajčenia,“ upozornil Robert Ochaba, vedúci Odboru podpory zdravia ÚVZ SR.

Nádorové ochorenia sú po chorobách obehovej sústavy druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku s podielom 25,9%. Najčastejšou príčinou úmrtí u mužov bol zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc (21,2%). U žien išlo v tomto prípade o tretiu najčastejšiu príčinu úmrtí (10,9%), a to po zhubnom nádore prsníka (17,1 %)  a zhubnom nádore hrubého čreva a konečníka (13,8%).

SR nie je na popredných priečkach v odhadoch incidencie novodiagnostikovaných prípadov zhubných nádorov v Európe na karcinóm pľúc pre tento rok. Naša krajina je v prípade žien v rebríčku na 25. mieste (1.miesto – Dánsko), v prípade mužov na 9. mieste (1. miesto – Maďarsko). Vyplýva to z údajov Európskeho informačného systému pre rakovinu (European Cancer Information System).

Čo ukázali výsledky Eurobarometra

Slovensko sa nezaraďuje k európskym krajinám s najväčším počtom fajčiarov, ukázali to nedávne výsledky Eurobarometra. Najväčší počet fajčiarov hlási Grécko (42%), Bulharsko (39%) a Maďarsko (38%), najnižší počet Švédsko (16%) a Fínsko (21%). Slovenská a Česká republika (obe 26%) sú pod priemerom EÚ (29%). Slováci však vedú v inej oblasti prieskumu, ktorá sa týkala abstinencii od cigariet. Až 80 percent opýtaných Slovákov uviedlo, že na myšlienku skoncovania s cigaretami ich naviedla rodina, partneri či priatelia. Ich rozhodnutie však ovplyvňuje aj cena tabaku a takisto obmedzenia súvisiace s fajčením na verejných miestach.

„Zákon o ochrane nefajčiarov priniesol zmeny týkajúce sa reštaurácií, oddelili sa fajčiarske časti priestoru. Súčasne sa tým vytvoril v reštauráciách priestor pre nefajčiarov. Dlhodobá snaha uplatňovať vyvážený a citlivý prístup pre obe skupiny obyvateľov je správnou cestou, aj keď stále je priestor na zlepšovanie. Radikálne zákazy a príkazy však nie sú riešením. Naše právne normy sú dostatočné a priaznivé výsledky prináša i pomoc odborníkov v poradenských a liečebných centrách,“ dodal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Kde vám pomôžeme? V špecializovaných poradniach na odvykanie od fajčenia, a to v Trenčianskom kraji v Považskej Bystrici a Prievidzi. V základných poradniach zdravia pri 36 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva minulý rok navštívilo základné poradne zdravia 9.512 klientov, z toho prvýkrát bolo vyšetrených 5.758 klientov (1.955 mužov a 3.803 žien), na opakovanú kontrolu prišlo 3.754 klientov (1.103 mužov a 2.651 žien). Okrem odvykania od fajčenia sa poradne zaoberajú prevenciou chronických neprenosných ochorení, nutričným poradenstvom a individuálnym poradenstvom  k úprave životosprávy v jednotlivých rizikových faktoroch a usmerňujú občanov k zdravému životnému štýlu.

Zdroj: ÚVZ, foto: pixabay.com