Malé deti aj tvrdí chlapci z Ultras Púchov preverili svoje sily

156

Spoločný tréning thajského boxu a kickboxu pre verejnosť, preťahovanie ľanom, beh cez prekážkovú dráhu, ale aj amatérsky futbalový turnaj pod taktovkou Ultras Púchov. Práve v takomto duchu sa niesla v poradí 1. akcia ŠPORTOVÉ LETO V PÚCHOVE, ktorú zrealizoval Klub thai boxu a kick-boxu Púchov s dotačnou podporou mesta Púchov.

Zábavné pohybové aktivity, ktoré preverili fyzickú zdatnosť malých detí ale aj tvrdých chlapcov z Ultras Púchov sa uskutočnili v sobotu 11. júna priamo v areáli MŠK Púchov. Zámerom tohto projektu bolo najmä priame zapojenie detí, rodičov, prípadne ďalších účastníkov bez rozdielu veku do pohybových aktivít s cieľom prebúdzať v slovenskej verejnosti pozitívny vzťah k športu a pohybu, ako tej najlepšej prevencie proti obezite a iným nebezpečným civilizačným ochoreniam. Každé zo zúčastnených detí preto za úspešné zvládnutie prekážkovej dráhy dostalo odmenu v podobe blýskavej medaile a zdravého sladkého jabĺčka.

Klub thai boxu a kick-boxu Púchov