Mesto plánuje v roku 2017 investície v celkovej výške 2 milióny eur

514

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na tento rok 2 milióny eur na investičné akcie podľa požiadaviek občianskych výborov jednotlivých mestských častí. Realizáciou projektov je poverené Oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu a Oddelenie dopravy a služieb Mestského úradu.

ZŠ Gorazdova – zateplenie budovy a výmena okien – 629.500 €

ZŠ Gorazdova – rekonštrukcia plota – 20.000 €

ZŠ Gorazdova – hasičská veža – 5.000 €

ZŠ Gorazdova – úprava priestoru pred školou – 3.500 €

ZŠ Slovanská – výmena okien na všetkých budovách  – 200.000 €

ZŠ Slovanská – rekonštrukcia prechodových chodieb – 17.000 €

ZŠ Komenského – výmena okien telocvične – 90.000 €

ZŠ Komenského – výmena okien školského klubu – 70.000 €

Rekonštrukcia chodníka na Ulici J. Kráľa – 20.200 €

Nákup kompostérov pre rodinné domy – 10.000 €

Kompletná rekonštrukcia Hurbanovej ulice v Horných Kočkovciach – 250.000 €

Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v Horných Kočkovciach – 35.000 €

Rekonštrukcia komunikácie v Horných Kočkovciach pri kostole – 7.500 €

Vytvorenie parkovacích plôch na Kolonke – ulica I. Krasku – 12.289 €

Rekonštrukcia chodníka od železničnej stanice smerom na Kolonku – 65.424 €

Rekonštrukcia chodníka od železničnej stanice smerom do mesta – 56.000 €

Dvory – dobudovanie cesty, chodníkov a parkovacích miest – 154.000 €

Oprava cesty na Zábrehu – 25.000 €

Rozšírenie parkovacích miest na Okružnej ulici č.1425 – 8.700 €

Vybudovanie chodníka na Okružnej ulici č.1443  – 6.300 €

Rozšírenie parkovísk pred Materskou školou Chmelinec – 5.098 €

Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v Púchove – 46.000 €

Rozšírenie parkovacích miest na Gorazdovej ulici – 27.500 €

Rekonštrukcia relaxačnej zóny vo vnútrobloku na Štefánikovej ulici – 27.000 €

Rekonštrukcia chodníka pri Námestí slobody č.1625 – 16.500 €

Rekonštrukcia chodníka pred MsÚ smerom k Divadlu – 6.666 €

Rekonštrukcia chodníka na Komenského ulici č.1626 – 1.379 €

Rekonštrukcia Domu kultúry v Ihrišti – 70.000 €

Rekonštrukcia Domu kultúry v Hoštinej – 18.700 €

Riešenie havárie miestnej komunikácie v Keblí – 5.000 €

Nová fasáda na Obecnom dome Vieska-Bezdedov – 6.500 €

Oporný múr pred cintorínom vo Vieske-Bezdedov – 3.000 €

Osvetlenie priechodu pre chodcov pri Hydinárni (Cesta I/49) – 3.300 €

Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v Nosiciach (kanalizácia, WC, fasáda, elektroinštalácia) – 30.400 €

Rekonštrukcia komunikácie v Nosiciach za záhradníctvom Rosina – 15.000 €

Výmena okien na starej škole v Nosiciach – 9.000 €

Postavenie dotláčacej stanice na Záskalí – 25.000 €

Riešenie havárie miestnej komunikácie na Astrovej ulici – 5.000 €

Foto: Slavomír Flimmel