Mesto Púchov realizuje projekty pre škôlkárov, školákov i onkologických pacientov

1324
Mesto Púchov sa zapojilo aj do projektu Okná do rozprávok v DFNsP v Bratislave.

MAĽUJEME SPOLU
Projekt je určený pre materské a základné školy. Ide o voľnočasovú, vzdelávaciu aktivitu, ktorej úlohou je zatraktívnenie prázdnych a nezaujímavých plôch na stenách škôl. Pričom samotní žiaci a učitelia rozhodnú, čo by bolo vhodné na ne namaľovať. Deti si budú môcť sami navrhnúť a pripraviť námety, ktoré neskôr v spolupráci s erudovanými výtvarníkmi premietnu do veľkých nástenných malieb.

PÚCHOVSKÉ ČARBANICE
Sú určené pre tých najmenších, teda škôlkárov. Tento projekt má dlhoročnú tradíciu i keď v posledných rokoch sa súťaž nekonala.Hlavnou myšlienkou celého projektu je podporiť zručnosť, fantáziu a talent detí. Najlepšie práce budú zarámované a na mestskom plese v januári 2016 je plánovaná ich dražba – výtvarná aukcia. Výťažok bude venovaný na charitatívne účely.

OKNÁ DO ROZPRÁVOK
Ide o celoslovenský projekt venovaný onkologickým detským pacientom, viac na 
www.oknadorozpravok.sk. Mesto Púchov bude svojou účasťou od septembra participovať na myšlienke solidarity a pomoci zútulniť nemocničný sterilný priestor na Klinike detskej hematológie a onkológie DFNsP v Bratislave. Posledných päť nástenných malieb by sa mali zrealizovať do konca tohoto roka 2015. Ukončenie projektu na detskej onkológii bude mať formu slávnostnej kolaudácie s prizvaním partnerov projektu, čestných hostí a médií.