Mesto rozdelí 172 záhradných kompostérov

500

Mesto Púchov sa za účelom zníženia množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných do smených nádob a na skládky rozhodlo zo svojho rozpočtu postupne zabezpečiť občanom v rodinných domoch plastové záhradné kompostéry.

Referentka životného prostredia na Mestskom úrade Mgr. Martina Knížatová nás informovala, že v prvej fáze budú dotazníkom oslovení obyvatelia rodinných domov na uliciach Pod Lachovcom, J. Kráľa, Podjavorinskej, Sládkovičovej a Kuzmányho. Občanom bude ponúknutá dodávka plastového kompostéra. Po prejavení záujmu o kompostér budú s občanmi spísané zmluvy o bezplatnej výpožičke na dobu 10 rokov. Po uplynutí tejto doby sa kompostér stane vlastníctvom jednotlivých občanov.

V prípade, že občania neprejavia o tieto kompostéry záujem, ponuka sa potom presunie na ďalšie ulice. Aj v prípade, že bude o projekt záujem, mesto plánuje jeho postupné rozšírenie, aby sa ho mohli zúčastniť aj ostatní občania mesta bývajúci v rodinných domoch.

Mesto zakúpenie kompostérov vysúťažilo prostredníctvom elektronickej aukcie, ktorej sa zúčastnil jeden záujemca, a to firma MEVA-SK, s.r.o. z Rožňavy. Cena zákazky bola vysúťažená na 9.976 eur (vrátane DPH), čo predstavuje 58,68 eur za jeden kompostér. Ide o kompostér s nasledovnými parametrami:

 • hrúbka steny 5,5 mm
 • objem: 445 l
 • rozmer: 82 x 82 cm
 • výška 102,5 cm
 • hmotnosť 16 kg
 • farba zelená
 • dostatočný počet otvorov pre cirkuláciu a vlhkosti vzduchu
 • vnútorné rebrovanie na min. 80 % plochy stien zabraňujúce upchatiu vetracích otvorov
 • kompost vyberateľný z každej strany
 • kónický tvar pre uľahčenie vyprázdnenia celého obsahu kompostéru a zabráneniu trenia dvierok o zem pri otváraní a vyberaní kompostu
 • vrchný poklop na vhadzovanie odpadu otvoriteľný do 2/3 jeho celkovej veľkosti kvôli pohodlnému vhadzovaniu
 • uzamknuteľný poklop kompostéru kvôli vetru a zvieratám
 • vyrobené z recyklovaného HDPE alebo PP, ktorý môže byť opäť recyklovaný
 • bez dna kvôli styku s pôdou

Viac informácií môžete získať na tel. čísle 042/4650845 alebo 0905/815376.

Foto: www.mevako.sk