Michal Kočner: Chcem zlepšiť hospodárske výsledky spoločnosti

296

Mestský podnik Púchov servis, s.r.o. má od 1. septembra 2019 nového konateľa. Je ním doterajší pracovník mestského úradu Michal Kočner, ktorý poskytol Púchovským novinám krátky rozhovor.

Odkiaľ pochádzate, kde ste študovali a kde v súčasnosti bývate?

Som rodák z Bytče avšak zhruba posledných 12 rokov žijem v Púchove, nakoľko manželka je Púchovčanka. Absolvoval som stavebnú školu v Žiline.

Aké boli vaše doterajšie pracovné zaradenia?

Od ukončenia školy v roku 1996 som pracoval na stavbách ako majster a stavbyvedúci až do roku 2007, kedy som začal pracovať v súkromnej firme ako správca nehnuteľného majetku až do roku 2014. Od roku 2015 do roku 2016 som zastával pozíciu vedúceho dopravy a dielní v závode Slovenského vodohospodárskeho podniku v Nimnici. Od januára 2017 pracujem na oddelení výstavby, investícii, životného prostredia a stavebného úradu Mesta Púchov.

Mohli by ste prezradiť aj niečo z vášho súkromného života (rodinné pomery, prípadne záľuby, ktorým sa venujete vo voľnom čase)?

Som ženatý, mám 6 ročnú dcéru. Čo sa týka záľub tak mám rád všetko čo je spojené s nejakým pohybom, najčastejšie je to turistika, horolezectvo, rád plávam a dosť voľného času mi zaberú aj práce okolo domu.

Aká bola vaša motivácia, s ktorou ste sa rozhodli uchádzať sa o novú pracovnú pozíciu?

Motivuje ma už len to, že mi bola do rúk vložená dôvera vedenia mesta a poslancov.

S akými plánmi nastupujete do novej funkcie?

Dostať firmu Púchov servis, s.r.o. do väčšieho povedomia občanov mesta v pozitívnom ponímaní a zároveň pomôcť tejto spoločnosť zlepšiť hospodárske výsledky.

Ktoré aktuálne problémy považujete za prioritné?

Priorita je podľa mňa pomôcť mestu, mestským spoločnostiam, školám a škôlkam so správou, údržbou majetku a prácami ktoré dokáže firma Púchov servis, s.r.o. zrealizovať a tým pomôcť aj s celkovým rozvojom mesta.

Máte svoje obľúbené životné krédo?

Nejaké špeciálne krédo, ktorým by som riadil, nemám. Nemám vo zvyku vzdávať sa bez „boja“, tak možno „nikdy sa nevzdávaj“.

Zhováral sa Slavomír Flimmel.