Mikuláš deťom v Horných Kočkovciach

291

Tradičnú akciu v Horných Kočkovciach „Mikuláš deťom“ pripravil domáci VMČ č.7. Vo štvrtok 5.12. poobede prišiel Mikuláš so svojou družinou na parkovisko pri kostole medzi očakávajúce deti. Dôkazom toho, že Mikuláš neprišiel s prázdnym batohom, boli pripravené XL balíčky plné sladkostí s ovocím. Pre rodičov, starkých a ostatných dospelákov bolo pripravené tiež aj niečo drobné na zahryznutie – koláčiky, oblátky a hlavne teplý pravý vianočný punč na zahriatie, ktorý bol pripravený aj v detskej nealko podobe. Príjemnú atmosféru adventného štvrtkového podvečera dotvárali jemné melódie vznášajúce sa vo vetrí. Na záver akcie Mikuláš rozsvietil vianočný strom.

Cyril Crkoň