Mimoriadne udalosti a mimoriadne situácie v roku 2022

111

V roku 2022 Slovensko čelilo 222 mimoriadnym udalostiam, mimoriadna situácia bola vyhlásená v 102 prípadoch.

V roku 2022 krajinu potrápili najmä povodne. A tiež rozsiahle prívalové dažde, nedostatok pitnej vody, zosuvy pôdy, požiare, únik nebezpečnej látky, poplašné správy, veterná smršť, ktoré opakovane viedli k vyhláseniu mimoriadnych udalostí v mnohých krajoch, pričom najviac postihli  obyvateľov Žilinského a Prešovského kraja.

V porovnaní s minulým rokom, kedy sme zaznamenali až 400 mimoriadnych udalostí, v roku  2022 to bolo 222 mimoriadnych udalostí. Ide o pokles – avšak nie v náročnosti.

„Ďakujem všetkým, ktorí chránia životy, zdravie a majetok ľudí. Hasičom, policajtom, zdravotníkom a ďalším zložkám integrovaného záchranného systému. Ste nesmierne potrebnou súčasťou celého systému v pomoci občanom v núdzi,“ povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

Najčastejším dôvodom vyhlásenia mimoriadnej situácie v roku 2022 boli snehové kalamity. Tiež nedostatok pitnej vody, požiar veľkého rozsahu, havarijný stav mosta, zosuvy pôdy, veterná smršť či  únik nebezpečnej látky. Mimoriadna situácia je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok. Nie pri každej mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje aj mimoriadna situácia.

„Pri vyhlásení mimoriadnych situácii ale naopak zaznamenávame nárast: v roku 2022 bolo 102 mimoriadnych situácii , čo je v porovnaní s rokom 2021 o 39 viac, kedy bolo vyhlásených 63 mimoriadnych situácii. Čelíme častým výkyvom počasia  a nárastu havarijných stavov našich mostov,“ vysvetlil minister Mikulec.

Najviac mimoriadnych udalostí bolo  na Slovensku spôsobených povodňami, čo tvorí  až 20 % z celkového počtu mimoriadnych udalostí v roku 2022.  Ďalej snehová kalamita s podielom 15 %, únik nebezpečnej látky 14 %, nedostatok pitnej vody 10 %, požiare veľkého rozsahu 10 %.  Ďalších 8 % z celkového počtu boli poplašné správy, nahlásenie výbušného systému, 7 % nález neznámej látky, 3 % havarijný stav mosta, 2 % veterná smršť a rovnako 2% predstavujú dopravné nehody.

Do kategórie iné mimoriadne udalosti v roku 2022 Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko Ministerstva vnútra SR zaraďuje aj  výbuch plynu, nález munície, úhyn zvierat, výpadok elektrickej energie v nemocnici, ionizujúce žiarenie, znečistenie vody, prerušenie dodávky vody, strom ohrozujúci obyvateľov, havarijný stav na plynovode, zrútenie obytných domov, uloženie nástražného výbušného systému, alebo hromadný prílev cudzincov. Tieto prípady tvorili 6 % na celkovom počte mimoriadnych udalostí na Slovensku.

Najviac mimoriadnych situácii bolo na Slovensku spôsobených snehovými kalamitami, čo predstavuje 31 % z celkového počtu mimoriadnych situácii v roku 2022.  Nedostatok pitnej vody predstavuje 23 % z celkového počtu mimoriadnych situácii, povodne 9%, havarijný stav mosta a cesty 7 %, zosuv pôdy 6 % , veterná smršť 5 % a únik nebezpečnej látky 2 %.

Medzi iné mimoriadne situácie sa v tomto prípade zaraďuje prílev cudzincov na územie SR, znečistenie vody, prerušenie zásobovania pitnou vodou, havarijný stav na plynovode a zrútenia časti bytových domov.

MV SR, foto: pixabay