Mladé talenty z našej ZUŠ

420

Dňa 29. 3. 2023 sa konala v Topoľčanoch súťaž „Mladé talenty Ladislava Mokrého“ v hre na klavíri pre Nitriansky, Trenčiansky, Trnavský kraj a Bratislavu. Úmyslom organizátorov, ktorým je ZUŠ L. Mokrého v Topoľčanoch, je dať mladým talentom-deťom možnosť prezentovať sa, motivovať ich k práci a čo najlepším výkonom, dať im priestor, aby svoje talenty mohli zúročiť. Z našej ZUŠ v Púchove sa súťaže zúčastnili žiačky z triedy Márie Olšákovej – Renée Pobežalová v 1. kategórii a Paulína Nováková v 3. katégorii, ktorým porota udelila čestné uznanie a Noemi Faboková v 5. kategórii, ktorej porota udelila bronzové miesto. Noemi sa tak v svojej kategórii zaradila k najlepšie oceneným, nakoľko v tejto kategórii porota neudelila strieborné, ani zlaté miesto, ale len dve bronzové miesta. Z triedy J. Olšáka sa na súťaži zúčastnila Mária Anna Špačková v 6. kategórii, ktorá získala strieborné miesto.

A následne po tejto súťaži vypukla pre klaviristov súťaž druhá, už nie v sólovej, ale štvorručnej hre na klavíri – súťažná prehliadka „Hráme v tíme“ na ZUŠ F. Špániho v Žiline – už 25. ročník. Klaviristi, ktorí sa venujú štvorručnej hre na klavíri, musia mať vzácny zmysel pre súhru a cit pre interpretáciu dynamickejšej a zvukomalebnejšej hudby. A keďže pestujeme, samozrejme aj štvorručnú hru, rozhodli sme sa tejto súťaži zúčastniť. Súťaž prebehla podľa veku v 5-tich kategóriách. My sme súťažili v 2. kategórii – Žofia Jurovčíková, Helena Trnková a v kategórii 3 – Emma Michalcová a Gabriela Kubiritová z klavírnej triedy Daniely Sadloňovej a Oľgy Plačkovej. Obe dvojice začali spolu hrávať len nedávno, ale keďže dievčatá sú nielen šikovné, ale aj zapálené klaviristky, podarilo sa nám získať v oboch kategóriách strieborné pásmo, čo nás všetkých potešilo a ich vyburcovalo k cvičeniu nových skladieb, takže o nich a ich hru ešte určite budeme počuť.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej ZUŠ a mesta.

Mária Olšáková, Daniela Sadloňová