Mladí hasiči súťažia aj v zimnom období

244

Dňa 23.2.2019 sa uskutočnilo na ZŠ Gorazdova hasičské stretnutie detí na 3. kole súťaže Fénix, ktoré zastrešuje hasičská a záchranárska technika Florián s.r.o. Martin. Súťaže sa zúčastnili okrem domácich Púchovčanov i družstvá z Kolárovíc, Bytče, Hliníka nad Váhom, Praznova, Pružiny a Horného Moštenca. Za účasti 70 deti a veľkým počtom rodičov si zmerali sily v zručnosti s hasičským náradím.

Súťaž pozostávala z disciplín: štafeta 5 x 20 m, štafety dvojíc a uzlovaní, ktoré boli pod dohľadom rozhodcov z iných organizácií a merané digitálnou časomierou. Bežalo sa na dve kolá. Púchov postavil dve družstvá – jedno zo skúsených pretekárov, druhé, ktoré len začína privoniavať k hasičskému športu. Po nastúpení a podaní hlásenia veliteľom súťaže Ing. Michalom Koukalom predsedovi DHZ Púchov Jozefovi Ridzikovi st. sa súťaž mohla začať.

Ako prví do bojov nastúpili skúsenejší Púchovčania s družstvom Kolárovíc. Jedno družstvo na štafete 5 x 20 m a druhé na štafete dvojíc. Jedným odštartovaním sa dali do pohybu obe družstvá. Bolo to ako na mravenisku, kde každý vedel, čo má robiť. Potom si miesta vymenili a znova si odbehli svoje disciplíny. Po zapísaní výsledkov od rozhodcov sa družstvá odobrali na poslednú disciplínu uzlovanie, kde museli zvládnuť 5 hasičských uzlov, a to skracovačku, tesársky uzol, lodnú slučku, plochú spojku a úväz na prúdnicu.

Po ukončení prvého kola a malej prestávke pre rozhodcov súťaž pokračovala druhým kolom. Na deťoch bolo vidieť, že si v športovom zápolení nič nedarujú a všetci sa snažia o čo najlepší výsledok. Organizátori výborne pripravili pre súťažiacich trate, za čo im bola zo stránky ďalších organizácií vyslovená pochvala, že aj na malom priestore sa dajú robiť veľké veci. Je potrebné poďakovať ZŠ Gorazdova pod vedením riaditeľky Mgr. Viery Flimmelovej za poskytnuté priestory a DHZ Púchov za zorganizovanie tejto nádhernej súťaže pre deti.

Kategória chlapci:

  1. Púchov A 101,12
  2. Pružina A 104,39
  3. Kolárovice 117,90

Kategória dievčatá:

  1. Hliník nad Váhom 118,41
  2. Kolárovice 125,51
  3. Praznov B 151,50

Jozef Ridzik st., foto: Slavomír Flimmel.