Mladí hasiči začali halovú sezónu

49

V Púchove sa v dňoch 12. a 13.10.2019 konali dve veľké akcie. V sobotu Slovenský super pohár dospelých v hasičskom útoku a v nedeľu prvým kolom súťaže FÉNIX začala nová halová sezóna deti. Detskú hasičskú súťaž FÉNIX zastrešuje predajca hasičskej a záchranárskej techniky Florian v Martine s konateľom Ing. Ľubomírom Vankom. Deň pred súťažou v neskorších hodinách sa na ZŠ Gorazdova v Púchove začala príprava dráh a všetkého, čo bolo potrebné na nedeľnú akciu deti. Do súťaže sa prihlásilo 23 družstiev. V súťaži ide hlavne o získanie návykov práce s hasičským náradím pre budúceho hasiča. Organizátori z DHZ mesta Púchov museli všetko urobiť preto, aby sa mohli vykonať tri disciplíny: štafeta 5 x 30 m, štafeta dvojíc a viazanie uzlov.

Nastúpenie deti na zahájenie vykonal veliteľ zboru Ing. Michal Koukal predsedovi Jozefovi Ridzikovi st., ktorý privítal poslanca mesta Púchov Mgr. Miroslava Bučka a predsedu územného celku DPO Púchov Pavla Papuču. Obaja svojím príhovorom podporili túto aktivitu deti a boli prekvapení, že sa aj na malom priestore dajú konať veľké veci. Na deťoch bolo vidieť aké sú zapálené podať čo najlepšie výkony a zároveň sa medzi sebou povzbudzovali. Začínalo sa na dvoch dráhach, a to štafetou 5 x 30 a štafetou dvojíc. Súťažiaci po odštartovaní bežali spoločne a každé družstvo si robilo svoju prácu. Po obehnutí si dráhy vymenili a dosiahnuté výsledky zaznamenávala digitálna časomiera. Nakoniec sa odobrali vykonávať poslednú disciplínu, a to viazanie piatich hasičských uzlov: skracovačku, tesársky uzol, lodnú slučku, plochu spojku a nakoniec úväz na prúdnicu. Súťaž prebiehala dvojkolovo a každý mal možnosť sa vo svojich disciplínach zlepšiť. Priebeh tejto akcie prebiehal veľmi dobre vďaka domácim organizátorom, za čo im je potrebné poďakovať. Poďakovanie patrí aj riaditeľke ZŠ Gorazdova Mgr. Viere Flimmelovej za poskytnutie priestorov a všetkým vedúcim a trénerom za udržanie disciplíny počas pretekov.

Kategória chlapci:

1. miesto Púchov A 102,01
2. miesto Pružina A 104,16
3. miesto Martin A 108,96

Kategória dievčatá:

1. miesto Hliník nad Váhom A 120,86
2. miesto Praznov 125,36
3. miesto Horný Moštenec 126,77

Jozef Ridzik st.
foto: Slavomír Flimmel