Mladí s láskou pre seniorov

244

Členovia mládežníckeho parlamentu mesta Púchov si uvedomujú, aké dôležité je nezištne pomáhať iným. Zapojili sa preto do dobrovoľných nákupov pre seniorov v našom meste, ktoré Mestský úrad Púchov ponúkol ako možnosť pre ľudí, ktorým nemá kto nakúpiť, prípadne sa ocitli v karanténe. Nákupy realizujú naši dobrovoľníci od októbra minulého roka až doposiaľ. Za obdobie november až december 2020 nakupovalo 71 dobrovoľníkov a zrealizovali celkom 30 nákupov. Strávili pri tom každý 60 hodín svojho času. Za obdobie január – apríl 2021 to bolo 76 dobrovoľníkov, 57 nákupov a 57 hodín svojho času. Táto činnosť sa môže zdať relatívne jednoduchá, no pre našu mládež je táto skúsenosť dôležitá a cenná. Naučili sa zorientovať v priestoroch obchodu, hospodáriť s peniazmi, niesť zodpovednosť za zverené veci, dodržať slovo, keď niečo sľúbia a určite nie je na zahodenie spoznanie životných príbehov ľudí. Za ich ochotu si do klubovne „vyslúžili“ hrnčeky na čaj i sladké odmeny od seniorov, ktorým nakupujú. Medzi našich najčastejších nakupovačov patria: Paulínka Bizoňová, Kristínka Hanicová, Katka Strýčková, Nikola Sekáčová, Martin Jandušík, Štefan Galko, Nina Klobučníková, Jessica Drgová a Jakub Naňák. Patrí im veľká pochvala. Zároveň ďakujeme za túto príležitosť a určite v nakupovaní budeme pokračovať, ak bude záujem zo strany seniorov.

Alena Strýčková, koordinátorka práce s mládežou mesta Púchov