MŠK Púchov zrekonštruoval dve umelé ihriská

743

Medzi futbalovým štadiónom a budovou centra voľného času donedávna „strašili“ dve ihriská so zničeným umelým povrchom a roztrhanými sitami. Týmto dňom je koniec – na začiatku tohto roku sa podarilo tréningové ihriská zrekonštruovať. Viac nám o rekonštrukcii povedal športovo-marketingový manažér MŠK Lukáš Ranik:

Tieto dve ihriská boli v katastrofálnom stave. Našou snahou spolu s konateľom MŠK Puchov Štefanom Ondričkom bolo nájsť čo najlepšie a najefektívnejšie riešenie. Myslím si, že sa nám to skutočne podarilo. Naši šikovní hospodári ešte v priebehu januára odstránili starú a zničenú umelú trávu. Následne firma, ktorá vyhrala súťaž, dodala a nainštalovala novú modernú umelú trávu štvrtej generácie. Tá bola pokrytá na zarovnané podložie ihrísk. Následne pracovníci firmy technologickým postupom do umelej trávy zapracovali centimetrovú vrstvu kremičitého piesku a trojcentimetrovú vrstvu gumeného granulátu. Naše deti si konečne môžu v tréningovom procese vyskúšať modernú umelú trávu.

Aká bola celková cena diela?

Celková cena diela bola cca 29.000 €. Sme veľmi radi, že sumou 8.000 € nám na túto rekonštrukciu prispeje súkromný sponzor, ktorému záleží na vytváraní stále lepších podmienok pre naše športujúce deti.

Niektorí ľudia sa sťažujú na malé rozmery ihrísk?

Toto je len prvá fáza rekonštrukcie. V lete by sme chceli tieto dve hracie plochy spojiť. Technologicky je to možné a opäť, keď sa pozrieme na efektívnosť požitia finančných prostriedkov, vieme to spraviť za primerané peniaze. Samozrejme popritom musíme tréningovú plochu osvetliť umelým osvetlením. Realizácia celého projektu by mala stáť približne 25.000 €. Pokiaľ sa nám podarí nájsť finančné zdroje, v lete počas ligovej prestávky je ideálny čas na zrealizovanie druhej fázy projektu.

Stav pred rekonštrukciou (3.11.2016):1.ihriska 3.11.2016_0680

Posyp pieskom a granulátom (3.3.2017):2.ihriska 3.3.2017_011

Dnešný stav (22.3.2017): 3.ihriska 22.3.2017_044

Otázky kládol a foto: S. Flimmel