Mzda v Trenčianskom kraji prekročila vlani hranicu tisíc eur

243

Už siedmy rok patrí priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve v Trenčianskom kraji k trom najvyšším medzi ôsmimi krajmi SR. V roku 2019 dosiahla 1 015 eur a tak prvýkrát prekročila hranicu tisíc eur.

„V medzikrajskom porovnaní patrí hodnota priemernej mzdy v Trenčianskom kraji k tým vyšším, stále však o niekoľko desiatok eur zaostáva za priemernou nominálnou mesačnou mzdou v rámci celej SR, ktorá dosiahla minulý rok 1 092 eur,“ uviedol riaditeľ pracoviska Štatistického úradu SR v Trenčíne  Pavol Arpáš.

Nárast priemernej nominálnej mesačnej mzdy kraja v roku 2019 medziročne dosiahol hodnotu 64 eur, čo predstavovalo 6,7 %. Bolo to najpomalšie tempo rastu spomedzi ôsmich krajov Slovenska. Dynamika rastu sa medziročne zvýšila len o 0,4 percentuálneho bodu.

Pomyselné nožnice rozdielu medzi mzdou v SR a v kraji sa v minulom roku opäť viac otvorili, kým v roku 2018 tvorila mzda v kraji 94 % zo mzdy v SR, v roku 2019 to bolo 93 % (o 77 eur menej). Z dlhodobého hľadiska sa však mzdy regiónu pomaly približujú k celoslovenskému priemeru, keď sa úroveň priemernej mzdy v kraji zvýšila z 85 % spred desiatich rokov  (v r. 2010) na súčasných 93 %.

Zdroj: ŠÚ SR Trenčín, foto: pixabay