Na Okružnej ulici pribudlo dvadsať parkovacích miest

209

Na Sedlišti koncom januára tohto roku začali práce na vybudovanie 20 nových parkovacích miest, ktoré sú momentálne v predčasnom užívaní. Tento týždeň sa doasfaltovalo napojenie na jestvujúce komunikácie a prebieha odovzdávanie diela od Stavebnej firmy KOMPLET Stav, Ing. Pecko.

Foto: Slavomír Flimmel a MsÚ