Na základných a stredných školách sa rozbehla digitálna transformácia vzdelávania

59

Digitálna transformácia vzdelávania začína byť realitou. V rámci Národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ sa dňa 31.3.2021 končí vzdelávanie, do ktorého sa prihlásilo 664 riaditeľov a digitálnych koordinátorov z 353 základných a stredných škôl z celého Slovenska. Do konca školského roku si školy s podporou IT Akadémie vytvoria Program digitálnej transformácie školy – víziu a akčný plán do roku 2024.

Riaditelia a digitálni koordinátori, ktorých do tejto pozície určili školy, absolvovali počas piatich mesiacov v šiestich skupinách inovačné vzdelávanie v rozsahu 25 hodín. Podrobnejšie informácie na http://itakademia.sk/.

„Hlavným cieľom vzdelávania je pripraviť školu na vykonávanie konkrétnych krokov smerujúcich k jej transformácii na školu digitálnej excelencie – digitálnu školu. Obsah vzdelávania sme rozdelili do štyroch modulov – Znaky digitálnej školy, Digitálna škola ako komunita aktérov, Digitálna škola ako aktívne digitálne prostredie, Podpora a koordinácia činnosti učiteľov pri transformácii vzdelávania,“ upresnil Dušan Šveda, gestor národného projektu.

Hlavným výstupom zo vzdelávania budú Programy digitálnej transformácie vzdelávania na zúčastnených školách do roku 2024, ktoré majú digitálni koordinátori a riaditelia vypracovať do konca školského roku. Výstupom je aj profesijný štandard digitálneho koordinátora – kompetencie a úlohy v procese digitálnej transformácie.

Digitálna škola je charakterizovaná 26 znakmi, ktoré sú kategorizované do štyroch úrovní – Ešte sme nezačali, Máme prvé skúsenosti, Nadobúdame istotu, Sme inšpirácia pre iných. „Škola môže byť digitálnou na rôznych úrovniach, preto sme pre popis digitálnej školy zvolili rubriky. Okrem zaradenia do úrovne, rubriky načrtávajú aj možný spôsob rastu, oceňujú silné stránky školy a poukazujú na oblasti, kde je nutné sa posunúť,“ doplnila Veronika Hubeňáková, koordinátorka vzdelávania riaditeľov a digitálnych koordinátorov.

Pre tvorbu vízie a akčného plánu digitálnej transformácie vzdelávania je nevyhnutná sebareflexia škôl pri využívaní digitálnych technológií vo vyučovaní. Štandardom v rámci EÚ v tomto smere je online nástroj SELFIE. Tento nástroj je implementovaný na všetkých školách, ktoré sa aktívne zúčastnili vzdelávania riaditeľov a digitálnych koordinátorov.

Po ukončení vzdelávania pokračujú podporné aktivity pre všetky zúčastnené školy cez Klub digitálnych koordinátorov – spoločný tím pre všetkých účastníkov vzdelávania, ktorí chcú využiť podporu IT Akadémie pri digitálnej transformácii vzdelávania na svojej škole. Táto podpora sa realizuje formou webinárov a konzultácií a z hľadiska obsahu je rozdelená do siedmich kanálov, ktoré reprezentujú oblasti a štruktúru znakov digitálnej školy:

A: Tvorba akčného plánu

B: Profesijne zapojenie a líderské kompetencie

C: Digitálne zdroje a výučba

D: Hodnotenie a podpora žiakov

E: Rozvíjanie žiackych digitálnych kompetencií

F: Virtuálne a fyzické prostredie školy

G: Rola digitálneho koordinátora

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje rozšírenie podpory digitálnej transformácie vzdelávania. Okrem využívania aktivít Národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pripravujeme ďalšie projekty, zamerané na zmiernenie dopadov pandémie, na vybavenie škôl digitálnymi technológiami a na financovanie digitálnych koordinátorov. Digitalizácia bude podporovaná aj cez Plán obnovy.

Zdroj: minedu.sk, foto: pixabay