Nedožitých 80 rokov RNDr. Jozefa Kukučku

761
Riaditeľ gymnázia so svojimi zástupcami v r. 1989.

Dlhoročný riaditeľ púchovského gymnázia RNDr. Jozef Kukučka sa narodil 15.11.1938 v Šebešťanovej v okrese Považská Bystrica.

V roku 1956 ukončil jedenásťročnú strednú školu v Považskej Bystrici. Vysokú školu študoval v rokoch 1956-60 na Fakulte prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. Vyštudoval študijný odbor pedagogika so špecializáciou na predmety fyzika – chémia. V rokoch 1960-62 absolvoval základnú vojenskú službu na vojenskom technickom učilišti v Liptovskom Mikuláši, kde v rokoch 1962-64 zostal učiť ako civilný učiteľ.

V roku 1963 začal študovať popri zamestnaní pre rozšírenie svojho odborného vzdelania na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave vedecký odbor chémia so špecializáciou na fyzikálnu chémiu. Toto štúdium ukončil v r.1966 štátnou záverečnou skúškou. V rokoch 1964-65 učil na strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Nižnej nad Oravou a v rokoch 1965-70 na Gymnáziu v Námestove.

Od roku 1970 začal učiť na tunajšom Gymnáziu v Púchove predmety fyziku a chémiu. Od roku 1974 vykonával funkciu zástupcu riaditeľa školy a v roku 1977 sa stal riaditeľom gymnázia. V tejto funkcii pôsobil s krátkou porevolučnou prestávkou až do roku 1999 dlhých 22 rokov. Zaslúžil sa o modernizáciu vtedajších dvoch budov školy. V ďalších rokoch jeho pôsobenia sa uskutočnila prístavba budovy A, pribudli učebne, laboratória, kabinety, šatne a bola postavená veľmi potrebná telocvičňa, ktorú gymnázium dovtedy nemalo.

Okrem svojho povolania stredoškolského pedagóga mal veľmi rád šport a až do dôchodku pravidelne hrával s mladšími kolegami volejbal. Miloval hudbu, bol dobrý spevák a zabávač v každej spoločnosti. V škole bol voči svojim podriadeným priateľský, ale zároveň si dokázal udržať prirodzený rešpekt. Obľúbený bol aj medzi študentmi na svojich hodinách fyziky.

Po odchode do dôchodku, ešte v rokoch 2004-2011 vypomáhal škole na čiastočný úväzok. Púchovské gymnázium bol jeho život, láska a poslanie, ktoré mal rád, tak ako všetkých spolupracovníkov, žiakov a priateľov. Tohtoročných osláv 70. výročia založenia Gymnázia v Púchove sa bohužiaľ nedožil. Dňa 9.3.2018 navždy opustil svoju milovanú manželku, syna a dcéru s rodinami. Všetci, ktorí ho poznali, spomínajú naňho s láskou.