Nie je škola ako škola – NAJsamsuper bola LETNÁ ŠKOLA

123

Dva týždne opakovania a upevňovania učiva, ale aj získavania nových vedomostí, znalostí, zručností. A to všetko doplnené zábavnými aktivitami, súťažami, bez písomiek, domácich úloh s úsmevom na tvári žiakov a učiteľov.

Nazrite do skrátenej verzie denníka LETNOškolákov, žiakov Letnej školy na ZŠ Mládežníckej v Púchove.

1. týždeň od 9. 8 do 13. 8. 2021: „OLYMPIÁDA VEDOMOSTÍ“

Aj keď sa olympiáda v Tokiu skončila, v Púchove olympiáda vedomostí pokračovala v Letnej Škole na ZŠ Mládežnícka. Žiaci si učivo opakovali riešením osemsmeroviek, šifrovačiek, súťažami. Napr. najmladší LETNOškoláci si na matike zopakovali základné matematické operácie riešením bludiska. Starší rozvíjali logické myslenie riešením sudoku, vyriešili Einsteinov rébus. Na bádateľských aktivitách preskúmali zapaľovanie olympijského ohňa, vyrobili vlastné farby podľa farebnosti olympijských kruhov, vzápätí farebnosť roztokov „zrušili“ a nakoniec odfiltrovali číročistú vodu.

Nie však kúzlom, ale na základe vedomostí z chémie. Slovenčinu prepojili s geografickými a športovými vedomosťami a doplnili prekladom do anglického jazyka. Samozrejmosťou bolo aj vybehnúť medzi vzdelávaním von do prírody, či na školský dvor. Kopec zábavy v triedach, vonku a na záver týždňa koncert s tancovačkou a vyhodnotením celého týždňa poctivej práce všetkých LETNOškolákov.

2. týždeň od 16. 8. do 20. 8. 2021 „PÚCHOVO DEDIČSTVO“ v Letnej škole

Druhý týždeň LŠ sa niesol v znamení nášho mesta Púchov. Na bádateľských aktivitách LETNOškoláci skúmali vlastnosti uhličitanov, ktoré tvoria Púchovskú skalu. Pripomenuli si jedinečnosť púchovskej modrotlače a naučili sa farbiť pomocou indiga, vo farbách nášho mesta vyrábali mydielka. Na slovenčine najmladší LETNOškoláci čítali Púchovské povesti, opisovali známe miesta nášho mesta, opis prekladali do anglického jazyka. Tvorili vykopávky, ľudový kroj, navštívili Púchovské múzeum, boli na Púchovskej skale. Starší LETNOškoláci precvičovali slovnú zásobu anglického jazyka na tému „V meste“. Opakovali „obľúbené“ nepravidelné slovesá. Na matike riešili matematické hádanky, hlavolamy, súťažili v hre Riskuj. Zaujímavá bola zakódovaná matematika – príklad v QR kóde

„Tajný agent“ – nájdi správny kód od trezoru (samozrejme nášho mesta).

Všetci zvládli „stopovačku po našom meste“, kde na piatich stanovištiach po splnení úloh a správnom zodpovedaní otázok o histórii a súčasnosti nášho mesta LETNOškoláci získali časti obrázkov, z ktorých v škole poskladali erb mesta Púchov.

V Letnej škole sme privítali dvoch vzácnych hostí-osobnosti nášho mesta. Krásnu, vzdelanú, príjemnú Púchovčanku, ktorá ochotne LETNOškolákom venovala svoj voľný čas a s úsmevom zodpovedala na zvedavé otázky – 2. viceMISS SLOVENSKA Janka Vozárová. Posledný deň sme sa tešili z návštevy pani primátorky nášho mesta Kataríny Henekovej, ktorá LETNOškolákom objasnila aké povinnosti má primátor mesta, ale aj ako, kedy a splnením akých zákonných podmienok sa môžu naši LETNOškoláci uchádzať o post primátora.

V Letnej škole sme prežili čas naplnený súťažami, zábavou, samozrejme vzdelávaním a novými priateľstvami. Ďakujeme všetkým učiteľom, žiakom, rodičom, pani kuchárkam, pani upratovačkám, pánovi školníkovi, zástupcom Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov a aj našim hosťom, ktorí sa zapojili a pomohli vytvoriť na našej škole super atmosféru Letnej školy.

Dobrá vec sa podarila aj vďaka Vám.

Antónia Aradská, koordinátorka Letnej školy