Nové miesta na parkovanie

230

Akcia rozšírenia parkovacích plôch bola vysúťažená firmou DOSA s.r.o. pre realizáciu v roku 2018. Z časových dôvodov a pre nepriaznivé poveternostné podmienky bola časť nezrealizovaných stavebných prác prenesená aj s financiami do rozpočtu mesta a následnú realizáciu v roku 2019. Po doriešení technických úprav vyvolaných riešením ochrany zelene sa v uplynulých dňoch práce ukončili, v súčasnosti sa konajú preberania zhotoveného diela. Zrealizované boli dielčie rozšírenia parkovacích plôch s uvedeným rozpočtovým plánom:

Za cintorínom (20 tis. Eur)

Obrancov mieru (12 tis. Eur)

Pribinova ul. (12 tis. Eur)

Rastislavova ul. (9 tis. Eur)

Námestie slobody (8 tis. Eur)

Zdroj: MsÚ Púchov,  foto: Slavomír Flimmel.