KBPS_Beh pri Váhu 3

Beh pri Váhu je vhodný aj pre malé deti.

Klub bežcov a priateľov športu Púchpov
Klub turistov1