Od 17. decembra sa uvoľnia opatrenia, zákaz vychádzania bude platiť len v noci

85

Od piatka 17. decembra 2021 bude zákaz vychádzania platiť len v čase od 20.00 do 5.00 h. Výnimkami z nočného zákazu vychádzania bude napríklad cesta do a zo zamestnania, zdravotná starostlivosť či cesta do obchodov. Rovnako výnimka platí aj na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného či na vycestovanie do zahraničia.

V utorok 14. decembra 2021 rozhodla vláda, že:

  • Zo zákazu nočného vychádzania má výnimku cesta do a zo zamestnania, prípadne cesta na vykonávanie podnikateľskej a obdobnej činnosti v prípade, že nemôžu byť vykonávané ako práca z domácnosti.
  • Po 20.00 h je takisto možné zájsť do obchodu a prevádzok, ktoré poskytujú taxatívne vymedzené služby.
  • Rovnako je povolená cesta (vrátane návratu) do zdravotníckeho zariadenia, cesta k lekárovi a od lekára i cesta s cieľom starostlivosti o blízku osobu vrátane cesty späť.
  • V nočných hodinách je tiež možné ísť na vychádzku so psom či mačkou do vzdialenosti 500 metrov od bydliska, povolená je takisto cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cesta s cieľom poskytnutia veterinárnej starostlivosti vrátane cesty späť.
  • Výnimku má takisto cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť pri návrate zo zahraničia. Obmedzenie sa nevzťahuje ani na osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby a cestu späť.
  • Povolená pre očkovaných a tých, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 (režim OP) je tiež cesta na bohoslužbu alebo na náboženský úkon.
  • Výnimku z nočného zákazu vychádzania majú aj držitelia poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných.
  • Aktualizované nariadenie ponecháva režim OTP v IC vlakoch, v rýchlikoch a diaľkových linkách autobusov, rovnako v platnosti ostáva zákaz zhromaždení viac ako šiestich osôb s výnimkou členov spoločnej domácnosti. Ministerstvo dopravy má zabezpečiť možnosť testovania na medzinárodných civilných letiskách.
  • Knižnice, múzeá a galérie budú otvorené v režime OP. Zoznam prevádzok otvorených v režime OP rozširuje aj o prevádzky služieb starostlivosti o telo, napríklad masážne a kozmetické salóny či soláriá.

Opatrenia upravia vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, mali by byť zverejnené už v stredu 15. decembra.

MV SR, foto: pixabay