Odchytili zatúlaného psa

107

Dňa 25.2.2019 o 12.30 hod. bol v Púchove na Svätoplukovej ulici pri DA servise odchytený pes  bledohnedej (pieskovej) farby s bielym fľakom na krku až hrudi. Pravdepodobne ide o Amerického pitbulteriera. Pes skákal po oznamovateľovi, ktorý na rukách držal psa malého vzrastu. Oznamovateľ a ani jeden pes neboli zranení. Pes umiestnený do kotercov za PTSM Púchov. Majiteľ si môže psa prevziať na oddelení MsP Púchov po predložení potrebných dokladov. Tel. 159, 042/4631720, 0903132333.