Odovzdávanie maturitných vysvedčení

777

Po úspešných maturitných skúškach si študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb prevzali svoje maturitné vysvedčenia.

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení sa konalo v utorok v Malom župnom dome za účasti primátora mesta Mgr. Rastislava Heneka, riaditeľa školy Mgr. Ivana Kasára, vedúcej oddelenia školstva a sociálnych vecí Mgr. Renáty Holákovej a triednych učiteliek všetkých štyroch maturitných triedIng. Renáty Priklerovej (IV.A), Mgr. Anny Golejovej (IV.B), PhDr. Jany Filovej (IV.C) a Ing. Nadeždy Šajtlavovej (V.AH).

Z prejavu primátora Mgr. Rastislava Heneka k čerstvým maturantom vyberáme:
„Životných skúšok zažijete ešte veľa, ale maturitná skúška, tá je len jedna… Nebude to mať v živote ľahké, ale nič cenné nedosiahnete bez práce a námahy. Každý máte plno predstáv, plánov a životných cieľov a ja vám všetkým prajem ich splnenie.“