Odporúčania Polície Slovenskej republiky

181

REŠPEKTUJTE MIMORIADNU SITUÁCIU A NECHOĎTE NA ÚRADY

Fotografia zachytáva situáciu spred policajného oddelenia dokladov v Púchove a môžete na nej vidieť, ako pomaly pribúdajú ľudia. Mimoriadne opatrenia krízového štábu smerujú k tomu, aby sa ľudia nezhlukovali vo väčšom počte na jednom mieste a to aj napriek tomu, že nie sú v karanténe. Tieto opatrenia neslúžia na to, aby si verejnosť vybavovala svoje záležitosti na úradoch.

Opatrenia slúžia v prvom rade na to, aby sa nenaplnil katastrofický scenár z Talianska, Španielska alebo iných štátov. Ide o nás všetkých, sme v tom spolu. Žiadame obyvateľov, aby počas trvania mimoriadnych opatrení rešpektovali nariadenia krízového štábu. Pripomíname vám, že najpodstatnejšie je dodržiavať opatrenia určené štátom.

NEOPAKUJME CHYBY ZO ZAHRANIČIA A UKÁŽME, ŽE PROTI NÁKAZE VIEME BOJOVAŤ!

Prinášame vám odporúčania Polície Slovenskej republiky:

Ak nie ste v karanténe:

– Dodržujte základné hygienické návyky.

– Dbajte na dôkladnú hygienu rúk.

– Dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti.

– Kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša, alebo do ohybu lakťa či rukáva.

– Obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí, návštevu úradov a vyhýbajte sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí.

Ak v karanténe ste:

– 14-dňová domáca karanténa je povinná pre všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia.

– Občania, ktorí pricestujú domov na Slovensko sú povinní kontaktovať svojho všeobecného lekára e-mailom alebo telefonicky a informovať ho o pobyte v zahraničí.

– Domáca karanténa má jasné pravidlá – nezdržiavať sa mimo priestorov svojej domácnosti a neudržiavať sociálny kontakt mimo členov domácnosti.

– Nepreťažujte tiesňové linky 158 a 112. Nie sú to infolinky, na ten účel sú iné čísla!

POVINNÁ KARANTÉNA A SLOVÁCI ŽIJÚCI V POHRANIČÍ:

– Osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré prídu domov zo zahraničia, musia byť v 14-dňovej karanténe.

– Osoby bez trvalého pobytu v Slovenskej republike a cudzinci nebudú pustení cez hranice.

– Osoby, ktoré bývajú v pohraničí do 30 km od hraníc so Slovenskou republikou a majú v pohraničí trvalý, alebo prechodný pobyt a zároveň pracujú na Slovensku, môžu cestovať na Slovensko bez povinnosti karantény.

– Osoby, ktoré žijú na Slovensku a dochádzajú do zamestnania do zahraničia, buď zostanú v zahraničí alebo na Slovensku a nebudú nikam cestovať (toto sa nevzťahuje na občanov SR s trvalým, alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktorí dochádzajú do prihraničných oblastí za prácou v oblasti zdravotníctva alebo ošetrovateľstva).

– Karanténa sa nevzťahuje na vodičov komerčnej nákladnej dopravy, vodičov menších vozidiel (do 3,5 tony) s nákladom, ktorí sa preukážu CMR dokladom (dokladom o náklade, a tiež na pilotov, rušňovodičov, strojvodcov, zdravotníkov, zamestnancov pohrebných služieb a námorníkov za presne daných podmienok uvedený na webe Úradu verejného zdravotníctva.

ZATVORENÉ HRANIČNÉ PRIECHODY:

– s Českou republikou: Červený Kameň – Nedašova Lhota, Skalica – Sudoměřice, stará cesta,

– s Maďarskom: Schengenská cesta medzi Čunovom – Rajkou, Obec Peťov – most cez hraničnú rieku, Kalonda – Ipolytarnoc, Tachty – Cered, Lenartovce – Banréve, Hosťovce – Tornádska, Buzica – Butos, Perín – Hidasnemeti, Slovenské Nové Mesto – Sátorljaújhelyy – peší, Trstená pri Hornáde – Keked, Skaroš – Holohaza, Veľký Kamenec – Pácin, Pribeník – Lácacséke,

– s Rakúskom Záhorská Ves – Angern – kompa, Bratislava – Kopčianska ulica prechod do Rakúska, Moravský Svätý Ján – Hohenau,

– všetky ostatné hraničné priechode sú otvorené.

KDE MÔŽETE NAHLASOVAŤ OSOBY, KTORÉ NEDODRŽUJÚ KARANTÉNU A ČO IM ZA TO HROZÍ:

– Osoby, ktoré nedodržujú štátom nariadenú povinnú karanténu, nahlasujte regionálnemu úradu verejného zdravotníctva podľa pobytu danej osoby.

– Zoznam, kontakty a územnú pôsobnosť úradov nájdete tu: www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58

– Pokuta do výšky 1.659 eur hrozí fyzickým osobám a až do 20 000 eur právnickým osobám za nedodržanie nariadenej karantény.

– Ak sa u danej osoby potvrdí ochorenie, úrad bude informovať políciu a danej osobe bude hroziť väzenie v rôznych dĺžkach od jedného až po 10 rokov (Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby podľa §163 a §164).

POLICAJTI PREVERUJÚ AJ NEDODRŽANIE DRŽANIA DOMÁCEJ KARANTÉNY

Na políciu takmer nepretržite dostávame oznámenia o nedodržiavaní domácej karantény obyvateľmi, čo sa mali vrátiť zo zahraničia, najmä Talianska. Tieto oznámenia preverujeme. Okrem toho nám občania oznamujú, aj to, že niektoré prevádzky, ktoré majú byť zatvorené, ako napr. pohostinstvá, ba dokonca i kostoly sú pre verejnosť otvorené. Každé takéto oznámenie preverujeme a v zmysle zákona budú dotknuté osoby sankcionované.

Apelujeme na každého z vás, správajte sa zodpovedne. Situáciu, ktorá trápi nielen Slovensko zvládneme iba vtedy, ak sa k nej každý z nás postaví zodpovedne a začne sám od seba. Buďme disciplinovaní a obmedzme svoje kontakty a stretnutia na minimum. Veď predsa nikto z nás nechce ohroziť svojich najbližších, tých ľudí, na ktorých nám najviac záleží.

Zdroj: Polícia Slovenskej republiky