Odporučenie mesta pre obyvateľov, týkajúce sa respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19

3623

V nedeľu 1.3.2020 sa na MsÚ uskutočnilo stretnutie riaditeľov základných a materských škôl, Základnej umeleckej školy Púchov a CVČ Včielka. Primátorka mesta ich zvolala za účelom dohodnutia postupu v súvislosti s návratom detí a zamestnancov do škôl po školských prázdninách, ktorí sa mohli vrátiť z oblastí dotknutých koronavírusom. Výsledkom stretnutia je odporúčanie mesta určené nielen pre školy, ale pre všetkých obyvateľov mesta, ktorom sa píše:

V súlade s pokynmi a stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odporúčame:

Všetkým zamestnancom, žiakom, študentom, návštevníkom, rodičom – vo všetkých školských zariadeniach (ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ):

  • dodržiavať pokyny a odporúčania riaditeľov týchto zariadení týkajúcich sa dodržiavania postupov na zabránenie vzniku a šírenia infekcie koronavírusu a pokynov pri cestovaní do a z oblastí postihnutých koronavírusom

Prevádzkovateľovi autobusovej dopravy:

  • zvýšiť dezinfekciu autobusov, ktoré zabezpečujú mestskú autobusovú dopravu

Obyvateľom mesta Púchov:

  • dodržiavať a sledovať inkubačnú dobu pri návrate z krajín s potvrdeným výskytom vírusu

Organizátorom športových a kultúrnych zariadení:

  • zvýšiť hygienické opatrenia a kontrolovať ich dodržiavanie

Aktuálnu situáciu o výskyte ochorení spôsobených novým koronavírusom možno zistiť:

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochorením COVID-19 môžete kontaktovať telefonickú linku s nepretržitou prevádzkou (24/7):

  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – t. č. 0917 222 682
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – t. č. 0911 763 203

Na základe aktuálnych informácii o výskyte nového koronavírusu vo viacerých štátoch, Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča zvážiť obyvateľom cestovať do krajín, resp. oblastí , kde je zaznamenané šírenie koronavírusových ochorení. Cestovaním do oblasti, kde sa šíri koronavírus, sa občania vystavia riziku, že sa nakazia a môžu byť prameňom nákazy pre ďalšie osoby.          

Riaditelia školských zariadení (MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ) zároveň oznamujú rodičom, že v prípade, že žiaci alebo zamestnanci školského zariadenia, v uplynulých dňoch boli alebo sa vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav. V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

  • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
  • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku, každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
  • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
  • nahlásiť svoju neprítomnosť telefonicky učiteľovi, resp. riaditeľovi školy, nechodiť priamo do školského zariadenia.

Zdroj: MsÚ Púchov