Ohnisko pre všetkých v Horných Kočkovciach

486

Čo sľúbili, to splnili. Vďaka získanej podpore od Nadácie Orange realizovali členovia Výboru mestskej časti č.7 – Horné Kočkovce, Kolonka, Vŕšok počas letných mesiacov revitalizačné práce v oddychovom areáli pri Váhu. Vybudovali murované ohnisko, ktoré je voľne prístupné verejnosti, spevnili prístupový chodník, osadili nové parkové lavičky a odpadkové koše.

Na obnove areálu sa podieľalo 12 dobrovoľníkov, ktorí spoločnými silami pripravili pre všetkých milovníkov prírody krásny priestor na trávenie voľných chvíľ. Spolu odpracovali takmer 100 dobrovoľníckych hodín. Všetkým patrí veľké poďakovanie. Vďaka patrí predovšetkým Ing. Ľ. Novosadovi, ktorý stál pri zrode projektu, previedol myšlienku verejného ohniska do písomnej podoby a aktívne sa zúčastnil všetkých prác. Poďakovanie patrí aj poslancom mestskej časti – obvod č.7 J. Riškovi a C. Crkoňovi, členom výboru J. Luhovému, J. Valientovi a ďalším obetavým ľuďom, najmä J. Vráblovi, A. Machýlovi a samozrejme Nadácii Orange, ktorá prispela na projekt sumou 1.500 €.

Ohlasy ľudí na nové ohnisko sú veľmi pozitívne a mnohí ho plánujú aktívne využívať. V priebehu mesiaca september sa tu konalo niekoľko akcií: verejná „kolaudačná“ opekačka miestnej komunity, účelové cvičenie žiakov 7. a 8. ročníka ZŠ s MŠ Slovanská spojené s opekačkou a súkromná oslava 10. narodenín dieťaťa. Prianím všetkých je, aby sa areál aj naďalej využíval aktívne, účelovo a zodpovedne.

VMČ č.7