Ohnisko pre všetkých

494

V Horných Kočkovciach sa uprostred prírody s krásnou panorámou, pri brehu rieky Váh nachádza areál, ktorý je obľúbeným miestom pre oddych, prechádzku či rybačku.

Členovia výboru mestskej časti č.7 – Horné Kočkovce, Kolonka, Vŕšok spolu s dobrovoľníkmi už niekoľko rokov pracujú na zveľaďovaní tohto krásneho prírodného priestoru. V minulosti získal výbor grant na projekt „Za kultúrou do prírody“ v grantovom programe „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“. Zo získaných finančných prostriedkov sa nám podarilo revitalizovať zeleň, vymeniť oplotenie, obnoviť tanečný parket, ktorý sme upravili tak, aby mohol slúžiť aj ako miestne ihrisko. Postupne sme tam osadili basketbalový kôš a inštalovali sieť na volejbal a nohejbal. V aktivitách výbor pokračuje naďalej. Naším cieľom je pretvoriť areál na dejisko športu, kultúry, vzdelania a oddychu. Chceme, aby sa areál stal súčasťou rodinných prechádzok, školských výletov, seniorských posedení i odborného vzdelávania v prírode.

V tomto roku sa členovia výboru zapojili do grantového programu „Spojme sa pre dobrú vec“, ktorý vyhlásila Nadácia Orange. Grantový program je zameraný na podporu verejnoprospešných nápadov, ktoré prispievajú k pozitívnemu dianiu v komunite a utužujú dobré medziľudské vzťahy. Jednou z hlavných podmienok získania grantu bolo aktívne zapojenie dobrovoľníkov z komunity do činností a aktivít súvisiacich s projektom. V rámci predkladaného projektu sme naplánovali vybudovať chýbajúce murované ohnisko s lavičkami, ktoré je v predmetnom areáli veľmi žiadúce.

S aktivitami sme začali hneď ako nám bola naša žiadosť o príspevok pre projekt „Ohnisko pre všetkých“ schválená. V areáli sa zišlo niekoľko nadšencov a vykonali obrovský kus práce. Najskôr sa vytýčilo miesto pre ohnisko, obrubníkmi sa ohraničil vonkajší obrys budovaného priestoru a zabetónovala sa základová plocha pre ohnisko a ukotvenie lavičiek. V druhej etape sa začalo s úpravou prístupového chodníka. Vykonali sa terénne úpravy pre odvodnenie chodníka. Chodník sa spevnil kameňom a zhutnil sa. Ešte nás čakajú ďalšie práce. Musíme vymurovať okrúhle ohnisko, upraviť priestor v okolí ohniska, osadiť lavičky a odpadkové koše. Po tom, čo sa nám nedávno podarilo opraviť a natrieť poškodené dosky na inštalovaných stoloch, máme v pláne vymeniť aj polámané lavice a všetky ostatné natrieť.

Všetky činnosti boli a sú realizované formou dobrovoľníckej práce. Na aktivitách sa podieľali členovia výboru mestskej časti č.7 i ďalší dobrovoľníci, ktorým záleží na svojom okolí. Sme presvedčení, že areál môže slúžiť ako multifunkčný a kultúrno-spoločenský priestor, čiastočne nahrádzajúci aj chýbajúci amfiteáter. Záverom chceme vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí podporili a podporujú myšlienku obnovy prírodného areálu pri Váhu v Horných Kočkovciach.

VMČ č.7 – Horné Kočkovce, Kolonka, Vŕšok