OKNO DO MINULOSTI II. – Hotel KANADA

1116
Zničený železný most cez Váh a budova Hotela Kanada v roku 1945

Púchov je a bol malým mestom, napriek tomu sa tu vždy nachádzalo niekoľko hotelov. Medzi nimi bol i Hotel Kanada. Existoval necelých 15 rokov a obyvatelia ho veľmi radi navštevovali, i keď v ňom nebolo možné ubytovať sa.

Populárne ovocné destiláty

Svoje miesto v podnikateľskej oblasti sa snažilo získať od r. 1920 v Púchove aj slovenské družstvo Včela. Na vzniku tohto subjektu sa kapitálom podieľali najmä majetnejší obyvatelia mestečka, aby dokázali konkurovať ostatným, najmä židovským podnikateľom. Včele sa neskôr podarilo prevziať pálenicu zaniknutej firmy Hangyra a postaviť i ďalšie – v Lysej pod Makytou, Dulove, Nemšovej. Družstvu sa spočiatku veľmi darilo a dokázalo spracovať 70 – 80 vagónov sliviek ročne. I výrobky družstva mali v celej ČSR obrovský ohlas. Najznámejším bol azda zdravotný likér s názvom SANITAS, ale i slivovica a borovička. Devalvácia cien, vysoké dane a clá však spôsobili úpadok družstva. To sa skúsilo preorientovať na výrobu ovocných štiav a sušeného ovocia.

IMG
Fotografia kočkovského brehu s hotelom z 30. rokov 20. storočia od p. Srogončíkovej

Hotel, kde sa nedá ubytovať

Určitou záchranou družstva Včela malo byť vybudovanie kaviarne a reštaurácie s názvom HOTEL KANADA. Prečo budova s týmto názvom, nevieme s určitosťou, no domnievame sa, že meno bolo odvodené od krajiny, do ktorej v tom čase emigrovalo veľké množstvo Slovákov “za lepším životom”. Postavený bol v r. 1930 – 1931 na Továrenskej ulici (č. 76) v Horných Kočkovciach vedľa mosta. Hotel KANADA však nebol hotelom v pravom zmysle slova. Nenachádzalo sa tu žiadne ubytovacie zariadenie pre hostí a budova slúžila ako kaviareň a reštaurácia. Podľa plánov a revíznej správy Ústredného družstva, vďaka ktorým sa nám podarilo zrekonštruovať jeho podobu, bolo v budove umiestnené vyvýšené pódium. To zrejme slúžilo na kultúrne účely a spríjemnenie chvíľ zákazníkom pri jedle a káve. V suteréne sa nachádzali pivnice, kde sa skladoval dovezený tovar. Z kaviarne bol krásny pohľad na pravú stranu Váhu, na ktorej stáli domy mestečka Púchov.

Rýchly zánik

Hotel KANADA však nemal dlhú životnosť. Na konci 2. svetovej vojny, 30. mája 1945, bol poškodený následkom výbuchu neďalekého mosta a jeho železných častí, ktoré pri explózii odletovali do veľkej vzdialenosti a poškodili množstvo budov v celom mestečku. Odvtedy budova začala chátrať a o rok neskôr musela ustúpiť výstavbe nového mosta a priľahlej komunikácie.

Pavol Makyna (Ďakujeme Anne Polakovičovej, ktorá autorovi pri bádaní poskytla niekoľko informačných zdrojov.)

Kanada vizualizacia - P. Hrbacek

Vizualizáciu podoby Hotela Kanada podľa zachovaných plánov vytvorili Peter Hrbáček a Miloš Makyna – takto by mohol vyzerať dnes.