Okresné kolo Pytagoriády na ZŠ Gorazdova

921

Dňa 14.3.2017 sa na ZŠ Gorazdova konalo okresné kolo Pytagoriády pre 3., 4. a 5. ročník. Spolu sa jej zúčastnilo 58 žiakov.

V kategórii 3.ročníka boli z 22 účastníkov úspešní len traja žiaci, ktorí sa umiestnili v poradí:

 1. Phillip Angelov – ZŠ J. A. Komenského Púchov,
 2. Katarína Rudincová – CZŠ sv. Margity Púchov,
 3. Terézia Tanušková – ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou.

V kategórii 4. ročníka boli z 21 účastníkov úspešní len dvaja žiaci, ktorí sa umiestnili v poradí:

 1. Eliška Valentínyová – ZŠ Mládežnícka Púchov,
 2. Richard Tvarožek – ZŠ Gorazdova Púchov.

V kategórii 5. ročníka boli z 15 účastníkov úspešní len štyria žiaci. Poradie:

 1. Michal Vrábel – ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou,
 2. Roman Provazník – ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne,
 3. Dávid Eštok – ZŠ s MŠ Záriečie.

Dňa 15.3.2017 sa na ZŠ Gorazdova konalo okresné kolo Pytagoriády pre 6., 7. a 8. ročník. Spolu sa jej zúčastnilo 69 žiakov.

V kategórii 6. ročníka boli z 32 účastníkov úspešní len traja žiaci, ktorí sa umiestnili v poradí:

 1. Štefan Ftorek – ZŠ Beluša,
 2. Katarína Mišíková – ZŠ Mládežnícka Púchov,
 3. Rastislav Šery – ZŠ Mládežnícka Púchov .

V kategórii 7. ročníka bolo 18 účastníkov, žiadni žiaci úspešní.

V kategórii 8. ročníka bolo 19 účastníkov, žiadni žiaci úspešní.

Pytagoriáda bola tento školský rok mimoriadne náročná pre všetky ročníky.

Víťazom srdečne blahoželáme.

(Aktualizované 15.3.2017)