Oslava 100. výročia vzniku slovenskej kinematografie

145

V divadelnej sále mesta Púchov sa 100. výročie vzniku slovenskej kinematografie a výročie vzniku Československej republiky (28.10.1918) pripomenulo slávnostnou projekciou filmu režiséra Karla Plicku „Zem spieva“ z roku 1933.

„Zem spieva“ je prvý slovenský celovečerný zvukový film. Základnú dejovú osnovu tvorí vidiecky život s prírodným kolobehom od konca zimy až do jesene. Film sa natáčal vo viacerých oblastiach Slovenska a vtedajšej Podkarpatskej Rusi. Slovenské lokality vo filme sú hrad Devín, rieka Dunaj, Vysoké Tatry, považská obec Zliechov (časť Košecké Rovné), Liptovská Lúžna, horehronské obce Heľpa, Polomka a Telgárt, podtatranské obce Štôla a Štrba, spišská Levoča, tekovská obec Čajkov a novohradská obec Ábelová.

Súčasťou podujatia, ktoré sa konalo v predvečer štátneho sviatku Dňa vzniku samostatného česko-slovenského štátu, bola úvodná hodinová prednáška o dejinách slovenského filmu vedúceho katedry filmovej vedy a multimédií na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU Bratislava Prof. Václava Maceka, CsC. (1952). Veľkou zaujímavosťou a umeleckým prínosom projekcie filmu „Zem spieva“ bol živý hudobný sprievod, ktorý skomponovala zbormajsterka vokálnej skupiny Harmony a učiteľka ZUŠ v Púchove Mária Jašurdová.

Projekt zorganizovalo OZ Podivný barón v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Púchove a mestskou spoločnosťou Púchovská kultúra, s.r.o.

Foto: Slavomír Flimmel