Oslava Dňa učiteľov v Divadle Púchov

226

V piatok 25. marca 2022 sa v Divadle Púchov konala slávnosť ku Dňu učiteľov.

Primátorka mesta Katarína Heneková pri tejto príležitosti ocenila vyznamenaním prácu vybraných učiteľov púchovských škôl a školských zariadení. Vo svojom úvodnom prejave uviedla:

„William Butler Yeats napísal: Učenie druhých neznamená, že máte naplniť prázdny džbán, ale že máte zapáliť oheň. Tento veľavravný výrok írskeho básnika a dramatika definuje presne to, KTO je to Učiteľ. Osobnosť, ktorá ďalej tvorí osobnosti, zapaľuje v nich onen oheň. Pretože, kto si vždy rád spomína na niečo zo školy, tak ako prvý mu na myseľ určite padne pedagogický zbor, ktorý viedol ich triedu a ich samých, kreoval z nich ľudí s vlastným názorom a predstavou o budúcnosti, v ktorej dokážu čokoľvek. A to všetko len vďaka tomu, že učitelia sú srdcom vzdelávacieho systému, sú tými, ktorí nás v tom najlepšom majú inšpirovať a vďaka ich zapáleniu naviesť na tú správnu cestu. Veď kto lepšie posúdi, na čo má kto talent, ako učiteľ, ktorý je so svojimi žiakmi denne v kontakte a vidí ich progres?

Teší ma, že sa opäť po dvoch rokoch stretávame osobne, v plnej sile, energii, s úsmevom na tvári a pozitívnou vierou v krajšie zajtrajšky. Prekonali ste náročné obdobie dvoch rokov, naplnené neistotou, alternatívnymi prístupmi a získali ste tak nevšedné skúsenosti, rozhľad a nadhľad nad životom a svojou pedagogickou praxou. Žiaľ, mnohokrát nemôžete a nedokážete ovplyvniť veci, ktoré Vás alebo Vašich žiakov, pre ktorých je Vaše srdce otvorené, sužujú, ale uvedomujete si, že pokiaľ ich naučíte AKO pristupovať k vzdelaniu, rozvoju seba samého a k svetu vôkol nich, získajú oveľa viac, než by očakávali – zistia, že dokážu toho omnoho viac, ako by si prvotne mysleli. Prízvukujme našim deťom to, že vzdelanie nie je samozrejmosťou pre každého a komu sa dostáva, ten má obrovské šťastie. Prízvukujme im, že najcennejšie hodnoty v živote sú láska, dobrosrdečnosť, empatia a solidarita, v súčasnosti tak exponované. Prízvukujme im, aby sami sebe dôverovali najviac, pretože len tak zo seba vydajú maximum.

Učiteľ všetkých národov, Ján Amos Komenský, hovoril: Nezabúdajte na to, že školy majú byť dielňou ľudskosti. Nech majú žiaci na mysliach a v zmysloch, že čokoľvek sa v škole robí, to slúži a napomáha k životu budúcemu. A práve preto ste tu dnes Vy, pedagógovia, ktorí svojich žiakov po celý čas povzbudzujete, vyzdvihujete, udržiavate ich v pozitívnej viere a v chuti k učeniu, spoznávaniu nového – nevídaného, neslýchaného, ktorí do svojej praxe vkladáte pridané hodnoty, aké z Vás vaši žiaci, naše deti, prijímajú. Je mi cťou oceniť dnes tých, ktorí si to zaslúžia, za svoj pedagogický prínos, a predovšetkým ten celoživotný.

Prajem vám, aby ste si navzájom išli príkladom, najmä svojim žiakom a inšpirovali aj svojich kolegov, podporili tých začínajúcich, ktorí si rovnako ako Vy vybrali poslanie učiť. Vykonávajte svoje poslanie tak, aby ste cítili pohladenie na duši a teplo na srdci, buďte ich kompasom, ktorý aktivuje v deťoch poznanie, múdrosť a zvedavosť, vytvorte jeden silný tím dielne ľudskosti, kde Vy budete líder a vaši žiaci vaši partneri. Želám Vám z celého srdca veľa trpezlivosti, radosti, spokojnosti a energie do ďalších profesijných úspechov, trpezlivých a do učenia zapálených žiakov, a počas dnešného popoludnia príjemný kultúrny zážitok. Vyslovujem Vám veľké ĎAKUJEM pri príležitosti významného Dňa učiteľov.“

Po príhovore primátorky mesta prišlo na rad oceňovanie vybraných pedagógov z jednotlivých škôl a školských zariadení. O kultúrny program sa postarali žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy Púchov.

Zoznam ocenených pedagógov:

MŠ Ul. 1. mája – Renáta Čelková,

MŠ Požiarna 1291 – Eva Veličová,

MŠ Mládežnícka – Daniela Valentínyová – celoživotné,

MŠ Chmelinec – Viera Luhová,

MŠ Požiarna 1292 – Elena Havlová,

MŠ Slovanská – Jana Šimonová,

ZŠ J.A. Komenského – Mgr. Miroslava Gergelová, Mgr. Erika Hajská,

ZŠ Mládežnícka – Mgr. Viera Nemcová, Ing. Ema Wirghová, Mgr. Anna Janíková – za celoživotnú prácu,

ZŠ Gorazdova – Mgr. Daniela Chromeková, Mgr. Katarína Ďurovcová,

ZŠ s MŠ Slovanská – Mgr. Stanislava Remišová, Mgr. Eva Ďurčeková – za celoživotnú prácu,

ZŠ s MŠ sv. Margity v Púchove – Mgr. Andrea Poláčková, Mgr. Katarína Huťová,

ZUŠ Púchov – Mgr. art. Mária Jašurdová, ArtD. Anna Zubeková,

CVČ Včielka Púchov – Mgr. Klaudia Jendrolová, Ing. Gabriela Támová,

Spojená škola – Mgr. Lýdia Kušnieriková.

Slavomír Flimmel