Oslava MDD na ZŠ Mládežnícka

66

Dňa 1. 6. 2022 pri príležitosti MDD usporiadala ZŠ Mládežnícka v spolupráci s Rodičovským združením pri ZŠ Mládežnícka pre deti 1. – 5. ročníka a ich rodičov zábavné popoludnie. Na realizácii aktivít sa podieľali žiaci 6. – 9. ročníka pod vedením celého pedagogického zboru. Deti si s radosťou vyskúšali rôzne aktivity – chodenie v krabici, skákanie vo vreci, hádanie rozprávok, skladanie puzzle, nosenie loptičky, triafanie na cieľ. Taktiež si mohli zaskákať nielen na švihadle, ale aj na skákacích hradoch, z ktorých mali deti obrovskú radosť. Starší žiaci spolu s rodičmi si vyskúšali lukostreľbu. Za svoju snahu dostali odmenu v podobe sladkých maškrtiek. Nielen deti, ale aj dospelí, si pochutnali na cukrovej vate. Počas celej akcie prebiehala spoločná grilovačka a opekačka. Nechýbalo maľovanie na tvár, príjemná hudba. Ďakujeme všetkým, ktorí boli ochotní venovať svoj voľný čas a pripraviť deťom krásne popoludnie. To, že všetkým bolo príjemne a nikto sa nenudil, dokumentujú fotografie z tohto podujatia, ktoré veríme, že sa stane každoročnou tradíciou.

D. Jurštáková, M. Ťapayová