Otvorenie školského roka 2021/22 na ZŠ s MŠ Slovanská

487

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/22 na ZŠ s MŠ Slovanská sa uskutočnilo vo štvrtok 2.9.2021 za účasti primátorky mesta Kataríny Henekovej a vedúcej oddelenia školstva a sociálnych vecí Daniely Gabrišovej.

Žiakov a rodičov ZŠ s MŠ Slovanská na školskom dvore privítala riaditeľka školy Michaela Váňová s primátorkou mesta Katarínou Henekovou. Potom spolu obdarovali malým darčekom všetkých žiakov 1. ročníka, pre ktorých je 2. september 2021 prvým školským dňom ich života. Keď sa žiaci so svojimi pedagógmi odobrali do tried, vedenie školy previedlo primátorku mesta jednotlivými školskými objektami – okrem tried si spolu prezreli jedáleň, školský klub a telocvičňu. Cez prázdniny v školskom areáli zamestnanci školy, rodičia a občania mestskej časti Horné Kočkovce farebne vyzdobili spojovacie chodby a oplotenie školy. Pekná je aj nová kvetinová výzdoba a vyvýšené záhony s bylinkami.

Primátorka mesta k otvoreniu školského roku popriala žiakom a študentom všetkých púchovských škôl:

„Všetkým deťom, žiakom, študentom prajem úspešný návrat do škôl, počas celého školského roka hlavne veľa zdravia a chuti do získavania nových poznatkov. Verím, že hlavne prváčikovia spoznajú okrem toho množstva nových informácií aj nových priateľov a kamarátov. Pedagógom ale i všetkým nepedagogickým pracovníkom školských zariadení želám veľa trpezlivosti, múdrych a vzdelaniachtivých žiakov a hlavne veľa lásky a porozumenia. Viem, že to je ťažký návrat, plný obmedzení, ale pokiaľ všetci máme záujem, aby naše deti a naša mládež bola vzdelaná a dosiahla všetky svoje vytúžené ciele, musíme vydržať.

Albert Einstein povedal: „Akonáhle sa prestanete vzdelávať, je to momentom, kedy začnete umierať.“ Verím, že tento školský rok prekonáme všetky tie prekážky a naše deti zotrvajú v školských laviciach pri prezenčnej forme vyučovania čo najviac. Rodičom všetkých žiakov a študentov prajem krásny deň a do ďalšieho obdobia hlavne veľa zdravia celým rodinám, trpezlivosti, pozitívnej energie a lásky. Verím, že zostanú zachované v činnosti aj všetky mimoškolské aktivity, športové tréningy, CVČ, ZUŠ…, ale k tomu všetkému nesmieme zabúdať na našu zodpovednosť a opatrnosť. Len tak, to všetko, spoločne zvládneme. Takže veľa šťastia a úspechov!“

Slavomír Flimmel