Pietne miesto v Horných Kočkovciach

222

Začiatok novembra je na celom svete spojený s návštevami cintorínov, modlitbami a spomienkami na zosnulých. Každý cintorín má okrem hrobov aj svoje hlavné pietne miesto, zvyčajne to býva kríž väčších rozmerov zhotovený z dreva či betónu. Výnimkou nie je ani Hornokočkovský cintorín, ktorý ma hneď dve takéto miesta. Zub času, ktorý sa podpísal na spodnom (drevenom) kríži s jeho neupraveným okolím podnietil k občianskej aktivite a ráznemu kroku na rekonštrukciu tohto miesta v letných mesiacoch tohto roku. Najprv bolo treba všetko zamerať, dať skicu na papier a až potom prišli na rad prvé nátery, betónovanie, lepenie a ukladanie dlažby až po zhotovenie gabiónového plota. Že sa rekonštrukcia vydarila, svedčí aj konečný vizuál pietneho miesta. Bolo to zhotovené v prvom rade na slávu Božiu, pamiatku zosnulých a oči pozostalých.

Pred rekonštrukciou:

Po rekonštrukcii:

Cyril Crkoň, poslanec MsZ