Po siedmich týždňoch môžu ísť žiaci opäť do školy

81

Tretie online rokovanie mestského krízového štábu k otvoreniu škôl

V piatok 5.2.2021 dopoludnia zasadal mestský krízový štáb formou online rokovania, na ktorom sa členovia venovali predovšetkým nadchádzajúcemu otváraniu škôl.

S otváraním škôl podľa rozhodnutia vlády súviselo ďalšie kolo testovania na COVID-19, ktoré Mesto Púchov zorganizovalo v sobotu 06. 02. 2021. Mestský krízový štáb jednohlasne odporučil otvorenie materských, základných škôl – prvý stupeň, a základnej umeleckej školy (s výnimkou spevu a výučby na dychové nástroje). Zároveň jednohlasne odsúhlasil odporúčanú formu testovania pre občanov, a to nielen pre zamestnancov a rodičov mestských školských zariadení, ale aj pre študentov stredných škôl a ostatných občanov, ktorí budú potrebovať k nástupu do práce ku dňu 08. 02. 2021 doklad o negatívnom výsledku testu. Osem odberových miest bolo otvorených v čase 8:00-18:00 hod.

Vzhľadom na to, že v čase konania mestského krízového štábu nebolo zrejmé žiadne rozhodnutie Vlády SR k plánovanému otvoreniu škôl, i k prezentovanému zákazu vychádzania od pondelka 08. 02. 2021, zhodli sa členovia krízového štábu na umožnení pretestovať sa všetkým občanom, ktorí budú mať záujem sa otestovať, ako aj tým, ktorí s ohľadom na prezentované informácie v médiách, budú potrebovať certifikát k ďalšiemu pohybu.

Všetky náklady spojené s testovaním si Mesto Púchov uplatní v zmysle doteraz platných usmernení zo strany štátu. V súvislosti s plánovaným otvorením školských zariadení, boli členovia krízového štábu informovaní o úprave cestovného poriadku. Zároveň bola predložená informácia o možnosti zriadenia ďalšieho mobilného odberového miesta, ktoré by po súhlase Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, bolo zriadené v autobuse a mohlo by sa tak zabezpečiť operatívne zabezpečenie požiadaviek na testovanie v celom okrese.

Členovia krízového štábu boli oboznámení aj s monitorovanou situáciou v marginalizovaných skupinách a tiež o spôsobe zabezpečovania pitnej vody a dezinfekčných prostriedkov pre tieto komunity.

Mestský krízový štáb jednohlasne odsúhlasil plánovaný nákup respirátorov pre občanov mesta Púchov, ktorí sú vo vekovej hranici 65+, pričom po zabezpečení nákupu budú respirátory FFP2 distribuované do poštových schránok týchto obyvateľov – ako tomu bolo i v prvej vlne pandémie s bavlnenými ochrannými rúškami. 

Úradné hodiny, ako aj samotné fungovanie Mestského úradu Púchov i Mestskej knižnice Vladimíra Roya, budú aktualizované dodatočne po zverejnení platného uznesenia Vlády SR.

V priebehu poludnia sa podarilo taktiež zabezpečiť na sobotu 06. 02. 2021 ešte ďalšie dve MOM, ktoré fungujú aj počas pracovných dní, a to MOM v priestoroch DHZ Púchov – v čase 10:00 – 18:00 hod., a MOM v budove B2 na Kolonke – v čase 8:00 – 16:00 hod.

Po siedmich týždňoch môžu ísť žiaci opäť do školy

Prvá februárová sobota (6. 2. 2021) sa z dôvodu otvárania škôl od pondelka (8. 2. 2021) niesla opäť v znamení testovania.

Štyri odberové miesta na základných školách boli určené priamo pre rodičov a zamestnancov MŠ a ZŠ. Tí prichádzali na testovanie podľa harmonogramu zostaveného vedením danej školy, ostatné štyri odberové miesta vyčlenilo Mesto Púchov pre verejnosť a študentov SŠ. V dopoludňajších hodinách využilo možnosť otestovať sa na 8 OM zriadených Mestom Púchov celkom 1.430 osôb, pozitívne testovaných bolo 7 z nich, čo tvorí mieru pozitivity 0,49 %. Pre úplnosť uvádzame, že v týchto číslach nie sú zahrnuté testovania prebiehajúce na stálych MOM – DHZ Púchov a Kolonka.

Večerné celkové vyhodnotenie sobotňajšieho testovania ukázalo, že sa na ôsmych odberových miest, zriadených Mestom Púchov, celkom testovania zúčastnilo 3.083 ľudí. Z tých malo pozitívny výsledok testu 16 ľudí, čo vykazuje mieru pozitivity 0,52 percenta.

Mesto Púchov umožnilo otestovať sa nielen všetkým zamestnancom škôl, ktoré plánovalo v pondelok otvoriť, ale aj rodičom detí, ktoré do školských zariadení nastúpia, študentom posledných ročníkov SŠ, ale aj širokej verejnosti – ľuďom, ktorí budú potrebovať certifikát s negatívnym výsledkom pre nástup do zamestnania či na využitie konkrétnych služieb.

Od stredy avizované uznesenie vlády SR o predĺžení núdzového stavu, ako aj o špecifikácii podmienok zákazu vychádzania, bolo zverejnené až niekoľko hodín pred plánovaným testovaním. Tak sa rozhodnutie samosprávy o zabezpečení testovania ukázalo ako správne. Primátorka Katarína Heneková uviedla, že občania nemôžu doplácať na váhavé a neskoré rozhodnutia vlády SR. Potrebujú jasné pravidlá k tomu, aby mohli aspoň ako-tak normálne fungovať a ísť bezpečne do práce, banky, k lekárovi či na úrad.

„Verím, že sme aspoň čiastočne pomohli nielen tým, ktorí sa cítili zle a mohli si tak overiť svoj zdravotný stav, ale aj tým, ktorí potrebujú certifikát k ďalšiemu pohybu. Ďakujem touto cestou ešte raz všetkým členom odberových tímov za ich neúnavnosť a pozitívny prístup, napriek veľkej únave, a samozrejme ďakujem spolupracovníkom z mestského úradu, ktorí strávili ďalšie veľké množstvo hodín s prípravou a organizáciou testovania. Poďakovanie patrí aj vám všetkým, ktorí ste sa prišli otestovať, boli trpezliví a zodpovední,“ dodala primátorka Heneková.

V nedeľu Mesto Púchov testovanie neorganizovalo. Opätovnú možnosť otestovať sa občania majú od pondelka – na troch stálych MOM, zriadených súkromnými zdravotnými spoločnosťami.

Laura Krošláková