Podarilo sa!

579

V nedeľu 11.6.2023 sa, po pätnástich rokoch, rozozvučali hymnické „Tí záriecké zvony“, v novo zrekonštruovanom amfiteátri na Ilonke v Lesoparku Lachovec, ktoré nacvičila ľudová hudba súboru Váh pod vedením Ivana Sadloňa a sólistka Barbora Žiaková spolu s Karin Riljakovou. Taktiež po 128 rokoch funkčne oživiť takmer neznámy odev Púchovskej doliny a pripraviť dôstojný otvárací ceremoniál 39. Folklórneho Púchova 2023 (v réžii Richarda Benecha).

Mladuch v partách, dievky v šatkách, ženy v čepcoch a muži z Púchovskej doliny na Národopisnej výstave českoslovanskej v Prahe v 1895.

V sprievode a otváracom ceremoniáli ste mohli vidieť v podaní FS Váh unikátne komplety ľudového odevu Púchovskej doliny z prelomu 19. a 20. storočia. V rámci vysokoškolského štúdia etnológie sa člen súboru Adam Staňo špecializuje na ľudovú kultúru Púchovskej doliny a okolia, a celú rekonštrukciu odevu konceptuálne spracoval, zároveň niektoré súčasti ako obradové textílie či party aj vyrábal. Hneď v čele sprievodu ste mohli vidieť súboristky, napríklad už v zaniknutých úpravách hláv žien – v „čapcoch“ a „okrucačkách“ (šatkách uviazaných pod krkom) či dievok – v partách a šatkách s prosceradlami, pvolkami a sľučkami, tak ako ich poznáme z najstarších dochovaných fotografických či literárnych prameňov (napr. foto z Českoslovanskej národopisnej výstavy v Prahe z 1895). Vyskúmať spôsoby zavitia žien do spomínaných textílií bola náročná práca, nakoľko tento spôsob úpravy hláv zanikol už pred 1. svetovou vojnou. V sprievode bolo možné zhliadnuť 14 ženských kompletov, z ktorých každý mal ručne vyšívanú zápunku a rukávce odlišných vzorov, súčasťou bol už zaniknutý rubáč s kosmo strihanou a ručne riasenou sukňou, ale aj ďalšie atribúty, ktoré vývojom do súčasnej podoby kroja Púchovskej doliny zanikali.

Sprievod viedlo 14 dievčat a žien v odeve z prelomu 19. a 20. storočia.

Na konzultáciách, návrhu odevu, výbere vzorov, vyšívaní a jeho tvorbe sa okrem Adama Staňa podieľali napr. umelecký vedúci Folklórneho súboru Váh a etnológ PhDr. Richard Benech, Katarína Daníková zo Záriečia, či Martin Šimko z Rajca alebo Veronika Lašáková a Danka Blašková. Ďalej sa folklórnemu súboru Váh podarilo úspešne získať na rok 2023 niekoľko grantov z TSK a FPU. Vďaka podpore z Púchovskej kultúry, s.r.o. a grantu z dotačnej schémy Trenčianskeho samosprávneho kraja chystá krojové súčasti zo Selca a okolia pre pripravovanú novú choreografiu.

Úvod Folklórneho Púchova Váhisti zahájili scénickým číslom so spevom a tancom.

Z verejných zdrojov podporil súbor aj Fond na podporu umenia. Vďaka jednému projektu ide reprezentovať Púchov a Slovensko, vrátane prvkov zapísaných do nehmotného kultúrneho dedičstva, na folklórny festival do holanského Schagenu koncom mesiaca júl. Súčasťou druhého projektu je príprava novších variantov krojových súčastí, ktoré budú použité do tanečného čísla „Sotyš“. Môžete sa tešiť i na kalendár Herbarium Populi Vagi 2024, ktorý získal podporu v rámci Participatívneho komunitného rozpočtu TSK – týmto Vám ešte raz ďakujeme za Vaše SMS hlasy.

Nechýbali ani varianty katolíckeho a evanjelického odevu mužov z Púchovskej doliny.

Leto majú Váhisti, ako vždy, perné. V júli, okrem zájazdu do Holandska, sa predstavia na Gavlovičovom Pruskom. V auguste dostali ponuky účinkovať na viacerých akciách: Setkání muzikantov Bílych Karpat vo Valašských Kloboukoch, počas výstavy Agrokomplex, v Trenčianskych Tepliciach i na Frenštátskych slavnostech vo Frenštáte a Rožnove pod Radhoštěm.

Žena v okrucačke s kadrlami (rukávce s fodrou).
Mladucha v parte.

Martin Rosina, foto: Dominik Hajko