Poetický Púchov 2018

944

Záujem o Poetický Púchov bol v tomto roku naozaj veľký. Do súťaže sa zapojilo 236 poétov z celého Slovenska – spolu prišlo 465 poetických diel.

Poetickému Púchovu

Nepoznám ťa, Púchov.
Uchom vážskej ihly
navliekam niť svojej prvej cesty.
Spoznávam ľudí,
spomienky na súvislosti mysľou blyskli.
Priehrada, Váh, kostol, fabriky.
Oči spracúvajú prvé dotyky.
Nepoznala som toto mesto.
A ono?
Cenu mojim básňam znieslo.
Nepoznám Púchov.
Ale už poznám pár ľudí stamodtiaľ.
Ľuďmi je bohaté mesto i kráľ.
Veľmi pekne ďakujem za vzácne chvíle.

(Mária Streicherová)

Takáto krásna odozva prišla na Poetický Púchov od víťazky Ceny komisie kultúry pri MsÚ pani Márie Streicherovej, ktorá je zároveň autorkou snímky na obale Zbierky poézie vydanej pri príležitosti usporiadania podujatia.

Odborná porota, ktorá mala veľmi ťažkú prácu, pracovala v zložení:

Predseda poroty Doc. PaedDr. Ján Pochanič, PhD. je skvelý učiteľ a spisovateľ. Žije a tvorí striedavo v Sobranciach, Podhorodi, Prešove a Užhorode. Najradšej však za volantom po cestách – necestách Slovenska. V súčasnosti pracuje ako učiteľ na základnej škole v Užhorode. Predtým odborný asistent na katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie v Prešove so zameraním na tvorivú dramatiku a prvopočiatočné čítanie a písanie.

Píše hlavne knihy pre deti a s deťmi, napr. Rozprávky z 1. triedy, Rozprávky z 2. triedy, Rozprávky z 3. triedy, Rozprávky do tmy – pre nevidiace deti, kniha bola vydaná aj v brailovom písme, Abeceda na diskotéke, Abeceda na prázdninách, CD s povesťami o mestách východného Slovenka… Snaží sa humornou, zaujímavou a pritom nenápadne poučnou formou zacieliť pozornosť detí na veci a udalosti každodennej potreby, čo v konečnom dôsledku podčiarkuje neopakovateľnosť a jedinečnosť všetkého: skade – stade rozprávkového.

J. Pochanič je niekoľkonásobný držiteľ zlatého pásma a viacnásobný laureát Chalupkovho Brezna, nielen v oblasti literatúry, ale i vzdelávacích videoprogramov. Je nám veľmi ľúto, že sa nemohol z vážnych rodinných dôvodov nášho vyhodnotenia zúčastniť.

Mgr. Renáta Holáková – dlhoročná členka porôt recitačných a literárnych súťaží, učiteľka slovenčiny, výborná recitátorka, ktorá žije a pôsobí v Púchove ako vedúca odboru školstva, kultúry a sociálnych vecí. Moja výborná kamarátka, ktorej rady sú pre mňa cenné. Odborne posudzovala diela, za čo jej tiež veľmi pekne ďakujem.

Mgr. Valentín Šefčík – Slovenský spisovateľ a riaditeľ základnej školy v Bertotovciach. Autor literatúry pre deti a mládež: Kniha na vydajKamienky pri ceste, Basta fidli a Bola raz jedna láska. Valentínove básne sú reflexívne i náladové momentky dotýkajúce sa vecí, ľudí, okamihov života, hodnôt, prírody. Je to tvorba určená tej kategórii mladých čitateľov, pre ktorú sa dnes pôvodná poézia takmer nepíše. Valentín Šefčík je veľanásobný držiteľ ocenenia Laureát CHB a držiteľ Ceny prezidenta SR za literatúru a neposlednom rade je to pre mňa človek výsostne človečí, s veľkým a dobrým srdcom.

Mgr. Michaela Illy Zubovič – skvelá učiteľka latinčiny, poétka, prozaička, držiteľka zlatých pásiem v písaní pre deti na celoslovenskej súťaži pedagógov Chalupkovo Brezno a tiež Laureátka CHB za román Jantárové oči. V súčasnosti žije, tvorí a pôsobí v Chorvátsku.

Mgr. Dáša Kollár Illyová – absolventka masmediálnych komunikácii, redaktorka a editorka v denníku Plus JEDEN DEŇ, kde pôsobí ako zástupkyňa vedúcej oddelenia. Veľmi inklinuje k písaniu poézie a recitovaniu, za čo bola viackrát na prvých miestach v rámci Slovenska. V súčasnosti získala najkrajší a najvzácnejší titul pre ženu – mama.

Udeľovanie cien sa konalo 28. marca

Veľmi nás potešilo, že pozvanie prijal pán primátor Mgr. Rastislav Henek, ktorý odovzdal cenu p. Jozefovi Hrbáčkovi z neďalekej Dubkovej. Cena literárneho klubu CVČ Včielka sa ocitla až u dvoch poétiek. Získali ju sestry, dvojičky – Edita a Judita Ďurčové, za svoju zaujímavú tvorbu. Poslankyňa MsZ Irena Kováčiková a členku našej tanečnej skupiny Nelly Ladies, odovzdala cenu komisie vzdelávania, kultúry, a sociálneho zabezpečenia pri MsZ Púchov p. Márii Streicherovej z Pezinka. Cenu oddelenia kultúry, školstva a sociálnych vecí odovzdala Mgr. Renáta Holáková, vedúca oddelenia a zároveň členka poroty až dvom literátom – Radkovi Kurejovi z CVČ Včielka Púchov a Sebastiánovi Turzovi zo ZŠ Pružina.

Cenu riaditeľky CVČ Včielka Púchov pánovi Jozefovi Cigánikovi zo Slovenského Grobu a Nelke Kollárovej zo ZŠ Beluša odovzdala Alenka Strýčková. Cenu spoločnosti Púchovská kultúra získala p. Simona Flachsová z Príboviec. Básničky venované učiteľom napísala Zuzana Martišková, za čo získala Cenu poroty, spolu s Emíliou Filipovou, ktorá sa pred týždňom dožila 89 rokov, ale nič to nebráni jej krásnej tvorbe. Srdečne gratulujeme nielen k jubileu, ale i talentu. Hlavnú cenu, ktorá patrí p. Jánovi Flachsovi odovzdal súčasný Slovenský spisovateľ Mgr. Valentín Šefčík.

Básne, ktoré prišli do súťaže boli na veľmi vysokej úrovni, mnohokrát na nerozoznanie od tvorby významných spisovateľov. Spomedzi všetkých súťažiacich sme nakoniec vybrali tých, ktorých sme pozvali na pôdu Mesta Púchov a spolu s nimi sme strávili krásne chvíle. Ktorí to boli?

Výsledková listina Poetického Púchova 2018:

I. kategória:
1. miesto – Marianna Ibrahimi (ZŠ Škultétyho, Topoľčany)
2. miesto – Jakub Lašák (ZŠ J.A.Komenského, Púchov)
3. miesto – Alexandra Bieleková (ZŠ Sv. rodiny, Sečovce)
čestné uznanie – Alexandra Húževková (ZŠ Gorazdova, Púchov)

II. kategória:
1. miesto – Martina Hartelová (Gymn. sv. Fr. z Assisi, Žilina), Anna Smrčková (SZŠ DSA, Považská Bystrica)
2. miesto – Katarína Ulčáková (ZŠ s MŠ Udiča), Stela Kerpčáková (Gymnázium Ľ.Štúra, Michalovce)
3. miesto – Nina Kučíková (ZŠ Beluša), Jozef Lukačovič (Gymnázium J. Hollého, Trnava)
čestné uznanie – Tamara Žalobínová (CSŠ Duchnovičova, Humenné)

III. kategória:
1. miesto – Soňa Kubalíková (Gymn. sv. Fr. z Assisi, Žilina), Petra Polnišerová (Katol.gymnázium B.Bystrica)
2. miesto – Oliver Kožár (Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín), Mária Miháliková (Gymnázium Púchov)
3. miesto – Kristína Horinková (LEAF Academy Bratislava), Alexandra Maruniaková (Gymnázium J. Hollého, Trnava), Ján Slobodník (SOŠ Považská Bystrica)

IV. kategória:
1. miesto – Adela Oravcová (Pezinok), Gabriela Dávidová (Prievidza)
2. miesto – Eva Hančáková (Podbrezová), Ján Ivančík (Nitra)
3. miesto – Simona Sádecká (Rajecké Teplice), Richard Berko (Plavecký Peter), Janka Balážová (Brusno)
čestné uznanie: Jozef Páleník (Svinná), Tatiana Sogelová (Čadca)

Hlavná cena: Ján Flachs (Príbovce)

Cena primátora Mesta Púchov: Jozef Hrbáček (Dubková)

Cena poroty: Emília Filipová (Svätý Peter), Zuzana Martišková (Topoľčany)

Cena riaditeľky CVČ Včielka: Jozef Cigánik (Slovenský Grob), Nela Kollárová (ZŠ Beluša)

Cena Púchovskej kultúry: Simona Flachsová (Príbovce)

Cena literárneho klubu CVČ Včielka: Edita a Judita Ďurčové (Nové Mesto n/Váhom)

Cena Komisie kultúry pre MsÚ Púchov: Mária Streicherová (Pezinok)

Cena oddelenia školstva, kultúry a soc. vecí: Sebastián Turza (ZŠ Pružina),  Radoslav Kurej (CVČ Včielka)

Po náučnom workshope so spisovateľom, ktorý nám predstavil poéziu zo svojho pohľadu nasledovala voľná diskusia a občerstvenie, za ktoré patrí vďaka študentom SOŠ OaS v Púchove. Veľká vďaka tiež patrí vystupujúcim deťom z CVČ Včielka a recitátorom Jakubovi a Rastíkovi Henekovcom.

Piaty ročník je úspešne za nami, tešíme na šiesty a následne všetky ďalšie.

Text: Dáša Illy, foto: Slavomír Flimmel