Poetický Púchov 2019

208

Poetickému Púchovu
Nepoznám ťa, Púchov.
Uchom vážskej ihly
navliekam niť svojej prvej cesty.
Spoznávam ľudí,
spomienky na súvislosti mysľou blyskli.
Priehrada, Váh, kostol, fabriky.
Oči spracúvajú prvé dotyky.
Nepoznala som toto mesto.
A ono?
Cenu mojim básňam znieslo.
Nepoznám Púchov.
Ale už poznám pár ľudí stamodtiaľ.
Ľuďmi je bohaté mesto i kráľ.
Veľmi pekne ďakujem za vzácne chvíle.

(Mária Streicherová)

Takáto krásna odozva prišla na Poetický Púchov od víťazky CENY KOMISIE KULTÚRY PRI MSÚ, pani Márie Streicherovej, ktorá je zároveň autorkou snímky na obale Zbierky poézie vydanej pri príležitosti usporiadania podujatia.

Záujem o Poetický Púchov bol aj tento rok naozaj veľký. Do súťaže sa zapojilo 207 poétov z celého Slovenska. Spolu nám prišlo 563 poetických diel, takže určite chápete ťažkú prácu odbornej poroty. Kto mal možnosť čítať množstvo umeleckých diel?

Predseda, Doc., PaedDr. Ján Pochanič, PhD., ktorý je skvelý učiteľ a spisovateľ. Žije a tvorí striedavo v Sobranciach, Podhorodi, Prešove a Užhorode. Najradšej však za volantom po cestách – necestách Slovenska. V súčasnosti pracuje ako učiteľ na základnej škole v Užhorode. Predtým odborný asistent na katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie v Prešove so zameraním na tvorivú dramatiku a prvopočiatočné čítanie a písanie. Píše hlavne knihy pre deti a s deťmi, napr. Rozprávky z 1. triedy, Rozprávky z 2. triedy, Rozprávky z 3. triedy, Rozprávky do tmy – pre nevidiace deti, kniha bola vydaná aj v brailovom písme, Abeceda na diskotéke, Abeceda na prázdninách, CD s povesťami o mestách východného Slovenka… Snaží sa humornou, zaujímavou a pritom nenápadne poučnou formou zacieliť pozornosť detí na veci a udalosti každodennej potreby, čo v konečnom dôsledku podčiarkuje neopakovateľnosť a jedinečnosť všetkého: skade – stade rozprávkového. J. Pochanič je niekoľkonásobný držiteľ zlatého pásma a viacnásobný laureát Chalupkovho Brezna, nielen v oblasti literatúry, ale i vzdelávacích videoprogramov. Je nám veľmi ľúto, že sa nemohol z vážnych rodinných dôvodov nášho vyhodnotenia zúčastniť.

Mgr. Valentín Šefčík – Slovenský spisovateľ a riaditeľ základnej školy v Bertotovciach. Autor literatúry pre deti a mládež: Kniha na vydaj, Kamienky pri ceste, Basta fidli a Bola raz jedna láska. Valentínove básne sú reflexívne i náladové momentky dotýkajúce sa vecí, ľudí, okamihov života, hodnôt, prírody. Je to tvorba určená tej kategórii mladých čitateľov, pre ktorú sa dnes pôvodná poézia takmer nepíše. Valentín Šefčík je veľanásobný držiteľ ocenenia Laureát CHB a držiteľ Ceny prezidenta SR za literatúru a neposlednom rade je to pre mňa človek výsostne človečí, s veľkým a dobrým srdcom.

Mgr. Renáta Holáková – dlhoročná členka porôt recitačných a literárnych súťaží, učiteľka slovenčiny, výborná recitátorka, ktorá žije a pôsobí v Púchove ako vedúca odboru školstva, kultúry a sociálnych vecí a intenzívne sa venuje literatúre. Odborne posudzovala i Vaše diela, za čo jej tiež veľmi pekne ďakujem.

Mgr. Michaela Illy Zubovič – skvelá učiteľka latinčiny, poétka, prozaička, držiteľka zlatých pásiem v písaní pre deti na celoslovenskej súťaži pedagógov Chalupkovo Brezno a tiež Laureátka CHB za román pre dospelých a tiež za tvorbu pre mládež. V súčasnosti žije, tvorí a pôsobí v Chorvátsku.

Mgr. Dáša Kollár Illyová – Absolventka masmediálnych komunikácii, žurnalistka v celoslovenskom denníku Plus JEDEN DEŇ, kde pôsobí ako redaktorka. Veľmi inklinuje k písaniu poézie a recitovaniu, za čo bola viackrát na prvých miestach v rámci Slovenska. V súčasnosti je na plný úväzok mamou dcérke Michaele Alexandre.

Veľmi nás potešilo, že pozvanie prijala primátorka mesta Púchov JUDr. Katarína Heneková, ktorá odovzdala cenu sl. Simone Sádeckej z Rajeckých Teplíc. Cena literárneho klubu CVČ Včielka sa ocitla až u dvoch poétiek. Získali ju Angelika Sekanová z Ružomberka a Emília Filipová zo Svätého Petra, za svoju zaujímavú tvorbu. Pani Filipová sa pred pár dňami dožila 90 rokov, ale nebráni to jej krásnej tvorbe. Srdečne gratulujeme nielen k jubileu, ale i výnimočnému talentu. Poslankyňa Ms zastupiteľstva Irena Kováčiková a členka našej tanečnej skupiny Nelly Ladies, odovzdala cenu komisie vzdelávania, kultúry, a sociálneho zabezpečenia pri Ms zastupiteľstve Púchov Marte Šípošovej z Bratislavy. Cenu oddelenia kultúry, školstva a sociálnych vecí odovzdala Mgr. Renáta Holáková, vedúca oddelenia a zároveň členka poroty až dvom literátkam – Anne Prnovej z Horného Sŕnia a Barbore Vojtušovej z Bardejova. Cenu riaditeľky CVČ Včielka Púchov slečne Martine Marekovej z OA Trenčín a Jozefovi Lukaničovi z Gymnázia Trnava odovzdala Alenka Strýčková. Cenu spoločnosti Púchovská kultúra získala Eva Hančáková z Podbrezovej. Básničky Marianny Ibrahimi z Topoľčian a Adely Oravcovej zaujali porotu tak, že im udelili Cenu poroty. Hlavnú cenu, ktorá patrí Púchovčanke Tamarke Pribišovej, odovzdal súčasný Slovenský spisovateľ Mgr. Valentín Šefčík.

Básne, ktoré prišli do súťaže boli na veľmi vysokej úrovni, mnohokrát na nerozoznanie od tvorby významných spisovateľov. Spomedzi všetkých súťažiacich sme nakoniec vybrali tých, ktorých sme pozvali na pôdu Mesta Púchov a spolu s nimi sme strávili krásne chvíle. Ktoré teda boli tie najzaujímavejšie zo zaujímavých?

I. kategória: 1. miesto – Kamila Lehetová, ZŠ Drábova Košice, 2. miesto – Nina Bočkajová, ZŠ Tribečská Topoľčany, 3. miesto – Sofia Ivanová ZŠ J. Švermu Michalovce;

II. kategória: 1. miesto – Martina Balušíková, ZŠ Papradno, Nina Kušíková, ZŠ Beluša, 2. miesto – Klára Cabúková, ZŠ Mládežnícka Púchov, Nela Kollárová, ZŠ Beluša, Nina Šmídová, ZŠ Vrbové, 3. miesto – Eliška Kolárová, ZŠ J.A.Komenského Čadca, Martina Hartelová, Gymnázium sv. Fr. z Asissi ZA;

III. kategória: 1. miesto – Petra Dubayová, SŠ Konzervatórium Bratislava, Anna Kováčová, KŠ sv. Mikuláša Prešov, 2. miesto – Lucia Kányová, Gymnázium J.Hollého Trnava, Andrea Mrázová, SPŠ Levoča, Vendelín Vincze, Gymnázium Banská Bystrica, 3. miesto – Slávka Jalčová, OA Michalovce, Anna Smrčková, Gymnázium Púchov, Eliška Panáčková, Gymnázium Trenčín;

IV. kategória: 1. miesto – Petra Gavláková, Žilina, Zuzana Martišková, Topoľčany, Janka Balážová, Brusno, 2. miesto – Angelika Lakatošová, Žihárec, Mária Pajgerová, Považská Bystrica, Gabriela Königová, Handlová, 3. miesto – Vilma Martišková, Horné Sŕnie, Michal Bajana, Stupné, Dominika Ilenčíková, Púchov.

Po náučnom workshope so spisovateľom, ktorý nám predstavil poéziu zo svojho pohľadu nasledovala voľná diskusia a občerstvenie, za ktoré patrí veľká vďaka študentom SOŠ OaS v Púchove. Všetko čo pripravili bolo nielen nádherné na pohľad, ale i veľmi chutné. Srdečné poďakovanie tiež patrí spoluorganizátorom z MsÚ Púchov, JUDr. Kataríne Henekovej za krásnu cenu aj prednes poézie, Mgr. Renáte Holákovej za záslužnú prácu na celej akcii, za príjemný program recitátorom Jakubovi a Rastíkovi Henekovcom a Lukášovi Repkovi za hru na akordeón a gitaru. Samozrejme, v neposlednom rade ďakujem pani riaditeľke CVČ Včielka PaedDr. Alenke Strýčkovej za Zbierku poézie, nádherné ocenenia a ústretový prístup k podujatiu. Šiesty ročník je úspešne za nami, tešíme na siedmy a následne všetky ďalšie.

Dáša Illyová, CVČ