Polícia, armáda a colníci pokračujú v kontrolách na hraniciach v Lysej

508
Dôslednej kontrole v Lysej pod Makytou sa nevyhne posádka žiadneho automobilu.

Príslušníci Policajného zboru, Colnej správy a Ozbrojených síl Slovenskej republiky pokračujú v nepretržitej kontrole aj na jedinom cestnom hraničnom priechode s Českou republikou v Lysej pod Makytou. Počas našej sobotnej návštevy panoval na hraničnom priechode úplný pokoj. Automobily sa z oboch strán objavili len sporadicky. Podľa službukonajúcich policajtov do 1. mája sa pokúšalo o prechod štátnej hranice množstvo ľudí. Niektorí sa na Slovensko nedostali, pretože namiesto dvojtýždňovej karantény na mieste, ktoré mohli byť od ich bydliska vzdialené aj desiatky kilometrov, volili radšej návrat do Českej republiky s tým, že radšej počkajú na uvoľnenie opatrení. Do Českej republiky vracali hliadky na hraniciach aj cudzincov z tretích krajín, ktorí nemali potrebné potvrdenia na prechod cez hranicu.

I napriek tomu, že niektorí Slováci, ktorí sa pokúšali dostať z Českej republiky na Slovensko neskrývali nespokojnosť, veľká väčšina zobrala rozhodnutie hliadok s pochopením. Ako povedal jeden z policajtov, nečuduje sa niektorým ľuďom, že boli nervózni. Asi každý by bol podľa neho nervózny, ak by čakal kedy a kam pôjde do štátnej karantény. Proces prípadného transportu do štátnej karantény nie je podľa policajtov jednoduchá záležitosť, i preto niekedy trvá aj niekoľko hodín. Prostredníctvom operačného strediska treba operatívne riešiť každý prípad. Je potrebné zistiť, kde sú voľné miesta pre repatriantov, ako zabezpečiť transport a ďalšie organizačné záležitosti.

Vojenský stan pre repatriantov bol v sobotu prázdny.

Kým na slovenskej strane mali policajti, colníci a vojaci k dispozícii iba provizórny stan, ich kolegovia na českej strane hranice mali stanovište v kamennej budove bývalého bistra na hraničnom priechode. Podobne, ako ich slovenskí kolegovia, českí policajti a príslušníci armády hovorili o mimoriadne pokojnej sobote, keď v priebehu hodiny museli skontrolovať automobily len sporadicky. Väčší nápor čakali v nedeľu popoludní, prípadne v pondelok ráno, kedy mali štátnu hranicu prekročiť stovky Slovákov pracujúcich v Českej republiky.

Na základe opatrenia hlavného hygienika SR Jána Mikasa platia od 1. mája od 7.00 hodiny pre pendlerov v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu nové pravidlá. Pendleri pracujúci vo vzdialenosti do 30 kilometrov od štátnej hranice, sa po novom nemusia pri každom vstupe na územie Slovenska preukázať negatívnym PCR testom na ochorenie COVID-19. Povinnosť štátnej či domácej izolácie sa nevzťahuje ani na neplnoleté dieťa pendlera, a to za predpokladu, že prekračuje hranicu v jeho sprievode.
Povinnosť izolácie sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce ako zdravotnícky pracovník alebo opatrovateľ, vo vzdialenosti viac ako 30 kilometrov po pozemnej komunikácii od hraničného priechodu v Juhomoravskom, Zlínskom, Moravsko-sliezskom alebo Olomouckom kraji. Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho PCR testu (stačí aj kópia) na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

Uvoľnenie opatrení na hraniciach sa týkajú aj vodičov nákladných automobilov, študentov a ďalších osôb, nariadenie hygienika presne určuje podmienky. Nariadenie je zverejnené aj webovej stránke ministerstva vnútra SR.

(pok)