Polícia informuje

200

Nedal sa chytiť

Hliadka mestskej polície preverovala oznámenie obyvateľa mesta Púchov, že v jeho záhrade pod Púchovskou skalou sa nachádza páv. Po príchode na miesto hliadka zistila, že páv je stále v záhrade. Keď sa mestskí policajti k pávovi priblížili, ten vzlietol a letel smerom k mäsokombinátu. Blúdiaceho páva hlásili mestským policajtom aj druhýkrát, muž videl na Púchovskej skale páva s krúžkom na nohe. Keďže nevedel komu patrí, oznámil to mestským policajtom. V tomto prípade stihol páv opustiť miesto ešte pred príchodom hliadky mestskej polície.

Varenie mäsa zburcovalo všetky záchranné zložky

Mestskí policajti preverovali oznámenie, podľa ktorého bolo v bytovke na Námestí slobody v Púchove cítiť silné zadymenie. Na miesto prišli mestskí policajti, ale aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru a Obvodného oddelenia Policajného zboru v Púchove. Keďže z bytu sa šíril dym a zadymené boli aj byty na horných poschodiach, hasiči v prítomnosti policajnej hliadky násilím otvorili byt. Po otvorení bolo zistené, že v byte sa nachádzala majiteľka bytu, ktorá dala variť mäso a zaspala. Nakoľko žena bola nadýchaná splodinami, prevzali si ju zdravotný záchranári na vyšetrenie. Na miesto sa dostavila aj jej dcéra.

Diviak kráčal po ceste

Púchovskí mestskí policajti preverovali telefonické oznámenie od vodiča taxislužby, že sa po Hollého ulici pohybuje diviak. Diviaka hliadka uvidela pomaly ísť po ceste po ľavej strane, preto sa ho snažila vytlačiť z cesty v smere von z mesta po Mudroňovej ulici, kde však zostal v kríkoch. Pri opätovnej kontrole okolia Mudroňovej ulice už diviaka nenašli.

Hliadka pomohla…

Na oddelenie mestskej polície prijali oznámenie, že vo vnútrobloku Moravská – Marczibányiho záhrada spadla na zem neznáma staršia pani a nemôže sa postaviť na nohy. Hliadka na mieste našla ženu z Pribinovej ulice, ktorá kľačala na zemi a krvácala z nosa, pričom jej neúspešne pomáhal vstať na nohy neznámy muž. Postaviť sa na nohy tak žene pomohla hliadka mestskej polície. Žena niekoľkokrát odmietla lekárske ošetrenie, hliadka ju na jej žiadosť previezla do miesta bydliska.

Uviazli vo výťahu

Na oddelenie mestskej polície sa obrátil operačný dôstojník Hasičského a záchranného zboru s požiadavkou preveriť oznámenie, že na Komenského ulici je vo výťahu zaseknutá skupina ľudí. Požiadal o asistenciu, nakoľko podľa dostupných informácií bola obava, že výťah bude potrebné otvoriť násilím. V čase príchodu hliadky na miesto bolo od operačného dôstojníka prijaté opätovné telefonické oznámenie, že výťah sa podarilo otvoriť neznámemu mužovi a zásah hasičov ani príslušníkov MsP už nie je potrebný.

Nohu priviazali o rampu

Hliadka mestskej polície preverovala telefonické oznámenie muža z Ulice športovcov. Púchovčan sa sťažoval, že na parkovisku obchodného domu je zaseknutá rampa, na ktorej je kovová noha a búcha o rampu, čím už dve noci buchot rampy ruší okolitých obyvateľov. Hliadka mestskej polície sa na mieste už nedokázala spojiť s vedením obchodného domu z dôvodu neskorej hodiny, a tak rampu s kovovou nohou prichytil o seba páskou aby nedochádzalo k rušeniu obyvateľov.

MsP Púchov