Pozostatky železničky rozpozná málokto

333

Rekreačná cyklistika sa v posledných rokoch teší čoraz väčšej popularite. Územie v blízkosti slovensko-českých hraníc v Púchovskom okrese má však v tomto smere ešte rezervy.

Zaujímavé možnosti na rozvoj nielen cyklistickej infraštruktúry pritom ponúka trať bývalej lesnej železničky, ktorá viedla z Lednických Rovní do obce Zubák ešte za čias prvej republiky. Po kovových železniciach dnes už v teréne niet ani stopy. Zaniknutý technický unikát pripomína len kamenný most na konci Dolnej Breznice, betónový mostný pilier v strede Lednice a pozostatky základov troch mostov v lesoch za obcou. „Značnú časť násypov bývalej lesnej železnice v súčasnosti využívajú lesníci pri obhospodarovaní lesov, v Lednici ide o využívané poľné cesty. Inak o jej existencii takmer nik netuší, a ani na ňu neupozorňuje žiadna informačná tabuľa,“ poukazuje Ľuboš Červený, ktorý patrí medzi dobrovoľníkov na hrade Lednica.

Zaniknutá lesná železnica slúžila desaťročia na prepravu dreva, pričom prechádzala katastrom viacerých obcí. Hoci stratila svoj význam, územie, ktorým viedla, má stále obrovský potenciál. V turisticky atraktívnom regióne totiž stále chýba oficiálna cyklotrasa, ktorá by prechádzala napríklad aj cez štátnu hranicu. Aktuálne využívajú športovci len poľné cesty. „Cyklotrasa, ktorá by spájala dve také významné pamiatky, akými sú park s kaštieľom v Lednických Rovniach a hrad Lednica, by bola určite zaujímavá a nepochybne by prispela k rozvoju celého tohto regiónu,“ myslí si Ľuboš Červený, ktorý časť zaniknutej trate prešiel na bicykli. Podľa neho ide o menej náročnú trasu. „Násypy bývalej železnice majú veľmi príjemný sklon stúpania, keďže vlakové súpravy nemôžu prekonávať príliš prudké svahy. Preto by budúca cyklotrasa bola veľmi vhodná aj pre menej zdatných cyklistov, ktorých odrádza práve kopcovitý terén ciest do Lednice,“ ozrejmil.

Zdroj: trencinregion.sk, foto: zbierka Petr Joachymstál