Pre pandémiu zrušili prvých päť kôl Slovensko-moravskej hasičskej ligy

118

Úvodných päť kôl tohtoročnej edície Slovensko-moravskej hasičskej ligy sa z dôvodu mimoriadnych opatrení súvisiacich so zabránením šírenia nového koronavírusu neuskutnoční. Bohužiaľ, dotkne sa to aj podujatí v Ihrišti a vo Visolajoch.

Výbor SMHL po dohode s dotknutými usporiadateľmi súťaží SMHL 2020 oznamuje, že v dôsledku aktuálne platných preventívnych opatrení proti výskytu ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom, sa rušia bez náhrady prvé až piate kolo SMHL 2020, konkrétne súťaže v Krásne (6. 6.), Lehote pod Vtáčnikom (13. 6.), Brumove (20. 6.), Visolajoch (27. 6.) a Ihrišti (28. 6.). Zároveň výbor SMHL oznamuje, že bez náhrady sa ruší aj plánované jarné zasadnutie Snemu SMHL.

Dotknutým usporiadateľom bude na najbližšom zasadnutí Snemu Slovensko-mporavskej hasičskej ligy vrátený (prípadne presunutý na rok 2021) poplatok za usporiadanie súťaže SMHL v roku 2020 vo výške 50 eur, uhradený 30. 11. 2019 na jesennom zasadnutí Snemu SMHL vo Visolajoch.

Zdôvodnenie zrušenia súťaží a zasadnutia Snemu SMHL
Uskutočnenie vyššie uvedených podujatí neumožňujú preventívne opatrenia proti výskytu ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom, ktoré prijali vyššie orgány tak v Slovenskej, ako aj v Českej republike. Predovšetkým sú to však:
• zákaz organizovania spoločenských, kultúrnych, športových a iných podobných podujatí,
• obmedzený pohyb osôb medzi Slovenskou a Českou republikou,
• rozhodnutie prezídia DPO SR pre rok 2020 o zrušení osláv DHZ, hasičských pútí a iných podujatí organizovaných DHZ (pod ktoré spadá aj organizovanie hasičských súťaží),
• opatrenie vedenia SH ČMS o zrušení pohárových súťaží, súťaží regionálnych líg a iných súťaží, zatiaľ do 30. 06. 2020.
• O ďalšom postupe a možnosti/nemožnosti uskutočnenia zvyšných plánovaných kôl SMHL 2020 bude rozhodnuté podľa ďalšieho vývoja pandémie a preventívnych opatrení, najneskôr však do 15.06.2020.

Ľuboš Kamenický, predseda Výboru SMHL