Predstavenie kandidáta na zborového farára cirkevného zboru ECAV

943

Kandidačné presbyterstvo cirkevného zboru na svojom zasadnutí dňa 29.11.2019 jednohlasne schválilo br. Dušana Cinu ako kandidáta na zborového farára cirkevného zboru Púchov. Dušan Cina sa v nedeľu 8. decembra 2019 predstavil cirkevnému zboru na službách Božích v 2. adventnú nedeľu, kedy poslúžil liturgiou i zvesťou Božieho Slova. O zvolení Dušana Cinu za zborového farára rozhodne volebný zborový konvent, ktorý je naplánovaný na január 2020.

Foto: Slavomír Flimmel