Prehliadka dychovej hudby Oddychovka 2024

62

Celoštátne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby Oddychovka 2024 sa konalo 24. – 26. mája 2024 v Lednických Rovniach a Púchove.

V kategórii malé dychové hudby získali: bronzové pásmo – DH Sviťanka, Svit, strieborné pásmo – DH Predmierčanka, Predmier, DH Vychodňare, Humenné, DH Šintavanka, Šintava, zlaté pásmo – DH Minciar, Kremnica a zlaté pásmo cum laude – DH Fatranka, Žilina, DH Kolárovičanka, Kolárovice. Majstrom Slovenska sa stala DH Kolárovičanka z Kolárovíc.

V kategórii detské dychové hudby získali: bronzové pásmo – DDH Hradišťanka, Hradište, strieborné pásmo – DDO Rosička z Bánova pri ZUŠ v Šuranoch, DO ZUŠ v Brezne, DDO Istropolitanček, Bratislava, zlaté pásmo – DDO Maguranka Junior, Bojnice, DO Nitra pri ZUŠ J. Rosinského, Nitra. Majstrom Slovenska sa stal DO Nitra pri ZUŠ J. Rosinského, Nitra.

V kategórii veľké dychové hudby získali: strieborné pásmo – Dychový orchester a mažoretky, Nová Dubnica, zlaté pásmo – Dychový orchester mladých mesta Košice, zlaté pásmo cum laude – Mládežnícky veľký dychový orchester Istropolis Concert Band, Bratislava, ktorý sa stal aj majstrom Slovenska.

Vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby Oddychovka je Národné osvetové centrum. Odbornými garantmi sú Národné osvetové centrum a Združenie dychových hudieb Slovenska. Hlavným organizátorom celoštátneho kola je Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici. Partnermi a spoluorganizátormi podujatia sú: Trenčiansky samosprávny kraj, obec Lednické Rovne, RONA, a. s., Lednické Rovne, mesto Púchov, Púchovská kultúra, s. r. o., Združenie dychových hudieb Slovenska a Hudobný fond.

NOC
Foto:
Slavomír Flimmel