Pri príležitosti Dňa učiteľov bolo ocenených 29 pedagógov

910

28. marec je dátum, ktorý je označený v slovenskom kalendári ako Deň učiteľov. Slávi sa, ako spomienka na narodenie učiteľa národov Jána Amosa Komenského. V púchovskom divadle sa slávnostné oceňovanie učiteľov primátorom mesta konalo vo štvrtok 30. marca. Odmenu za prácu mimoriadneho významu si prišlo prevziať na divadelné dosky 29 pedagógov, a to nielen z púchovských materských a základných škôl, ale aj z priľahlých obcí. Odmena patrila aj pedagógom zo Základnej umeleckej školy v Púchove, Centra voľné času Včielka, Cirkevnej základnej školy sv. Margity, či Súkromnej materskej školy.

Pripravený program ku Dňu učiteľov bol najmä v podaní žiakov zo Základnej umeleckej školy, ktorí sa predviedli v rôznych tanečných, speváckych a recitačných vystúpeniach. O úvodné slovo sa postarala vedúca odboru školstva Renáta Holáková. „Pri tejto príležitosti mi dovoľte vysloviť pár slov úprimnej vďaky za vašu ľudskosť, za vašu náročnú a zodpovednú prácu, ktorá je dovolím si tvrdiť viac poslaním, ako povolaním,“ konštatovala vo svojom príhovore.

Súčasťou slávnostného oceňovania bol aj príhovor primátora mesta Rastislava Heneka, ktorý učiteľom vyjadril svoje uznanie a vďaku. Patrila všetkým pedagógom za ich svedomitú a mnohokrát náročnú prácu. „Dovoľte mi poďakovať sa vám za všetko. Najmä za to, že ste stále učiteľmi, hoci podmienky nie sú vždy ideálne. Ja, ako aj väčšina poslancov mesta Púchov, si uvedomujeme váš význam v spoločnosti, a preto aj väčšina finančných prostriedkov z mestského rozpočtu ide počas tohto volebného obdobia na školy, ihriská, na ich rekonštrukciu. Chceme, aby sa zvýšil komfort výučby a mimoškolských aktivít nielen pre deti a ich učiteľov, ale aj rodičov detí a všetkých pracovníkov školy,“ uviedol vo svojom prejave primátor mesta.

Spolu bolo počas slávnostného programu ocenených 29 pedagogických pracovníkov – 8 učiteľov zo základných škôl, 11 učiteľov z obcí, ZUŠ, CVČ, Cirkevnej ZŠ sv. Margity, a Súkromnej MŠ, a v poslednom bloku ďalších 10 učiteľov z púchovských materských škôl.

ucitelia 004 ucitelia 013 ucitelia 014 ucitelia 024 ucitelia 026 ucitelia 038 ucitelia 039 ucitelia 041 ucitelia 055 ucitelia 057

Text: Barbora Krchňavá, foto: Slavomír Flimmel